Niepełnosprawni spotkali się z pracodwcami

W dniu 14 września 2012 roku Biuro Projektu Caritas Polska w Lublinie realizujące projekt „WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY  III”  zorganizowało spotkanie: Beneficjentów projektu, Pracodawców, przedstawicieli Instytucji wspomagających aktywizację zawodowo-społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Celem spotkania było pokazanie, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością ruchową, nie jest niczym nadzwyczajnym, że osoby te chcą pracować, i że  z powierzanych obowiązków wywiązują się znakomicie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin oraz Eksperci z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności. W ramach „Dobrych Praktyk” doświadczeniami z zatrudniania osób niepełnosprawnych podzielili się pracodawcy.

Spotkanie zakończyło wystąpienie ks. Wiesława Kosickiego – Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej, który podzielił się spostrzeżeniami ze spotkania oraz podziękował wszystkim uczestnikom.