Niepełnosprawni spotkali się z pracodwcami

W dniu 14 września 2012 roku Biuro Projektu Caritas Polska w Lublinie realizujące projekt „WSPARCIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH RUCHOWO NA RYNKU PRACY  III”  zorganizowało spotkanie: Beneficjentów projektu, Pracodawców, przedstawicieli Instytucji wspomagających aktywizację zawodowo-społeczną oraz zatrudnianie osób niepełnosprawnych.

Celem spotkania było pokazanie, że zatrudnianie osób z niepełnosprawnością, w tym z niepełnosprawnością ruchową, nie jest niczym nadzwyczajnym, że osoby te chcą pracować, i że  z powierzanych obowiązków wywiązują się znakomicie.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Urzędu Miasta Lublin oraz Eksperci z  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Wojewódzkiego Urzędu Pracy, Miejskiego Zespołu Orzekania Niepełnosprawności. W ramach „Dobrych Praktyk” doświadczeniami z zatrudniania osób niepełnosprawnych podzielili się pracodawcy.

Spotkanie zakończyło wystąpienie ks. Wiesława Kosickiego – Dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej, który podzielił się spostrzeżeniami ze spotkania oraz podziękował wszystkim uczestnikom.

NAJNOWSZE WPISY

Bogdanka wspiera stypendystów Funduszu Sportowe Skrzydła
26 maja 2020
Telefoniczne porady terapeuty
19 maja 2020
Kolejna darowizna dla potrzebujących od Krajowej Spółki Cukrownictwa S.A.
12 maja 2020
Zapraszamy do Kiermaszu Charytatywnego
4 maja 2020
Pani Anna (fot. Wioletta Pęcak)
Pożar zabrał Kajetanowi dom – pomóżmy go odbudować
17 kwietnia 2020