Dzienny Dom Pomocy dla Seniora

w Dąbrowicy

To droga do godnego życia osób niesamodzielnych

Ośrodek mieści się w Domu Spotkania w Dąbrowicy i funkcjonuje od października 2021 r. w ramach projektu dofinansowanego dzięki Regionalnemu Programowi Operacyjnemu Województwa Lubelskiego, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Do Dziennego Domu Pomocy stacjonarnie uczęszcza 20 osób, a 3 osoby otrzymują wsparcie w miejscu zamieszkania. Członkowie naszego Domu to osoby starsze zagrożone ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osoby niepełnosprawne, potrzebujące wsparcia w codziennym funkcjonowaniu, mieszkańcy Lublina i powiatu lubelskiego.
Naszym seniorom zapewniamy:

usługi opiekuńcze

zajęcia arteterapii

zajęcia z samoobrony

warsztaty rękodzieła

zajęcia muzyczne

zajęcia kulinarne

poradnictwo psychologiczne

zajęcia usprawnienia fizyczego

zajęcia z elementami socjoterapii

treningi umiejętności społecznych i samoobsługi

W ramach usług opiekuńczych świadczonych dla 3 osób w miejscu ich zamieszkania zapewniamy:

pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zalecaną przez lekarza, kontakt z otoczeniem.
Udostępniamy im także:

pokój wytchnień z łazienką

zagospodarowany korytarz

kuchnię

jadalnię

salę rehabilitacji

pracownie

Godziny otwarcia
Poniedziałek07:00 - 17:00
Wtorek07:00 - 17:00
Środa07:00 - 17:00
Czwartek07:00 - 17:00
Piątek07:00 - 17:00

Skontaktuj się z nami!

+48 511 252 155

Skip to content