Nasza pomoc w liczbach

Nasza pomoc w 2021 roku

to tylko część naszej działalności, więcej szczegółów w sprawozdaniach

posiłki dla potrzebujących w Anielskiej Przystani

ok. 200 osób dziennie

dofinansowanie operacji i rehabilitacji

286 495 zł

Program Stypendialny Skrzydła

63 dzieci objętych pomocą stypendialną na kwotę 90 600 zł

Centrum Charytatywne Caritas w Krasnymstawie

więcej na stronie Centrum pomocą zostało otoczonych ponad 10 tysięcy osób – chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących, samotnych i dzieci

ciepłe posiłki dla dzieci w szkole

29 264 zł na ciepłe posiłki dla 40 dzieci

sprzęt rehabilitacyjny

532 osoby skorzystały z pomocy wypożyczalni

darmowa żywność dla potrzebujących w formie paczek

przekazaliśmy na ten cel 22 tony żywności

wakacje dla potrzebujących dzieci

500 dzieci na wakacjach, w tym 35 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i 45 z Białorusi

Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych

więcej o jego działalnościkażdego dnia z jego pomocy korzysta ok. 50 osób

Hospicjum Domowe w Krasnymstawie

więcej o jego działalnościopieka paliatywna 49 pacjentów

Sprawozdanie merytoryczne

za 2021 rok

Statut

Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Skip to content