Nasza pomoc w liczbach

Nasza pomoc w 2018 roku

to tylko część naszej działalności, więcej szczegółów w sprawozdaniach

posiłki dla potrzebujących w Anielskiej Przystani

ok. 200 osób dziennie

dofinansowanie operacji i rehabilitacji

270 000 zł

Program Stypendialny Skrzydła

44 dzieci objętych pomocą stypendialną na kwotę 55 630 zł

Centrum Charytatywne Caritas w Krasnymstawie

więcej na stronie Centrum pomocą zostało otoczonych ponad 10 tysięcy osób – chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących, samotnych i dzieci

ciepłe posiłki dla dzieci w szkole

54 801 zł na ciepłe posiłki dla 77 dzieci

sprzęt rehabilitacyjny

ok. 400 osób skorzystało z pomocy wypożyczalni

darmowa żywność dla potrzebujących w formie paczek

przekazaliśmy na ten cel 23 tony żywności

wakacje dla potrzebujących dzieci

430 dzieci na wakacjach, w tym 45 dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i 45 z Białorusi

Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych

więcej o jego działalnościkażdego dnia z jego pomocy korzysta ok. 50 osób

Hospicjum Domowe w Krasnymstawie

więcej o jego działalnościopieka paliatywna 63 pacjentów

Sprawozdanie merytoryczne

za 2017 rok

Statut

Caritas Archidiecezji Lubelskiej