Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023

Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 to program współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus oferujący pomoc żywnościową w formie paczek lub posiłków dla osób najbardziej potrzebujących, a także możliwość udziału w tzw. działaniach towarzyszących.
FEPŻ 2021-2027, to kontynuacja realizowanego przez Caritas Polska we współpracy z Caritas diecezjalnymi w Polsce Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020. W ramach niego wsparcie w postaci paczek żywnościowych lub posiłków otrzymywało średnio ponad 1,3 mln odbiorców rocznie – osób i rodzin w trudnej sytuacji życiowej, a ok. 150 tys. z nich uczestniczyło dodatkowo w różnych działaniach towarzyszących na rzecz włączenia społecznego.

O PROGRAMIE

przerwa przerwa
12 grudnia 2022 r. Komisja Europejska zatwierdziła Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ). Program będzie realizowany przez najbliższe 7 lat – do 2029 r., a jego łączny budżet to aż 583 mln EUR.
FEPŻ to jeden z programów krajowych, które będą realizowane z udziałem środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus. Za wdrażanie Programu odpowiada Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej jako Instytucja Zarządzająca (IZ).
Program FEPŻ jest współfinansowany w 90% ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus i w 10% ze środków krajowych.
przerwa przerwa

TERMINY WYDAWANIA ŻYWNOŚCI!

przerwa przerwa
WTORKI: 9:00-14:00
PIĄTKI: 9:00-14:00

CEL PROGRAMU

Celem programu jest przeciwdziałanie deprywacji materialnej przez udzielanie pomocy żywnościowej osobom najbardziej potrzebującym oraz zapewnianie środków towarzyszących, wspierających ich włączenie społeczne.

KWALIFIKACJA DO PROGRAMU

Od 12 lutego 2024 r. obowiązują nowe kryteria dochodowe uprawniające do korzystania z pomocy żywnościowej w ramach Programu Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027. Z pomocy żywnościowej w ramach Podprogramu 2023 mogą skorzystać osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2023 poz. 901 i 1693) i których dochód nie przekracza 265% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej,

2 056,40 zł

dla osoby samotnie gospodarującej

1 590, 00 zł

dla osoby w rodzinie

0+
osób otrzyma pomoc do 30 listopada br.
0
kg żywności w Archidiecezji Lubelskiej
0
kg żywności dla jednej osoby
0
zł to wartość wszystkich paczek
Skierowania mogą być wydawane do 31 grudnia 2024 r. i są ważne do momentu zakończenia realizacji programu tj. do 31 grudnia 2024 r. W przypadku osób już zakwalifikowanych do Podprogramu 2023 przed 12 lutego 2024 r., nie jest wymagane wydanie nowego skierowania.

Gdzie można pobrać wniosek?

w Ośrodkach Pomocy Społecznej

w sekretariacie Caritas (al. Unii Lubelskiej 15 w Lublinie)

na stronie Caritas AL (zjedź na dół)

31 grudnia 2024 r.

Do tego czasu można składać wnioski o zakwalifikowanie do programu

Wniosek o zakwalifikowanie do programu FEPŻ

Ważna informacja!

Z pobranym wnioskiem należy udać się do wybranego Ośrodka Pomocy Społecznej, a następnie, wypełniony wniosek należy dostarczyć do naszego sekretariatu Caritas przy al. Unii Lubelskiej 15 w Lublinie

POMOC ŻYWNOŚCIOWA

Pomoc żywnościową w ramach programu FEPŻ można otrzymać w formie paczek lub posiłków. Artykuły żywnościowe zgodne przydziałem na osobę będą przekazywane w formie kilku paczek/wydań. Posiłki zazwyczaj odbierają osoby w kryzysie bezdomności i są wydawane przez OPL-e (organizacje charytatywne działające lokalnie i przekazujące żywność bezpośrednio do osób potrzebujących) posiadające jadłodajnie lub kuchnie.

Artykuły żywnościowe będą przekazywane w okresie od końca czerwca do końca grudnia 2024 r. (lub do wyczerpania produktów)!

Pomoc żywnościową w ramach programu FEPŻ można otrzymać w formie paczek lub posiłków. Artykuły żywnościowe zgodne przydziałem na osobę będą przekazywane w formie kilku paczek/wydań. Posiłki zazwyczaj odbierają osoby w kryzysie bezdomności i są wydawane przez OPL-e (organizacje charytatywne działające lokalnie i przekazujące żywność bezpośrednio do osób potrzebujących) posiadające jadłodajnie lub kuchnie.

Co znajdzie się w paczkach?

Wniosek o zakwalifikowanie do programu FEPŻ

515 384 414

fepz@lublin.caritas.pl

Skip to content