Specjalistyczny Ośrodek

Wsparcia dla Osób

Doznających Przemocy Domowej

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej jest placówką całodobową, dysponującą 25 miejscami noclegowymi dla osób dotkniętych przemocą (bez skierowania i bez względu na dochód). Oferuje bezpłatną, kompleksową pomoc schroniskową, terapeutyczną, pedagogiczną, socjalną, duszpasterską, medyczną i prawną.

Ośrodek jest placówką interwencyjną, oferującą pobyt stacjonarny do 3 miesięcy. Zatrudnia wykwalifikowany personel – psychologów, pedagoga, terapeutów, pracownika socjalnego, pielęgniarkę i prawnika.

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej prowadzony jest na podstawie umów z Miastem Lublin, zlecającym to zadanie do realizacji.

 

Chcemy Ci pomóc, ale najpierw musimy poznać Twoją sytuację życiową.

Zadzwoń do nas (81 525 42 08) lub napisz wiadomość e-mail: kierownik.sow@lublin.caritas.pl.

Telefon czynny całą dobę!

Specjalistyczny Ośrodek Wsparcia realizuje zadania

w obszarach:

Interwencyjnym

1. Zapewnienie schronienia ofiarom przemocy w rodzinie na okres do 3 miesięcy.
2. Ochrona osób doznających przemocy przed osobą stosującą przemoc.
3. Natychmiastowe wsparcie psychologiczne i medyczne
4. Rozpoznanie sytuacji osoby doznającej przemocy w rodzinie i opracowanie indywidualnego planu pomocy.
5. Wspieranie w przezwyciężaniu sytuacji kryzysowej.

W zakresie potrzeb bytowych

1. Całodobowy, okresowy pobyt dla 25 osób.
2. Pokoje mieszkalne dla maksymalnie 5 osób (10 pokoi).
3. Pokój dla osoby niepełnosprawnej
4. Miejsca zabaw dla dzieci (świetlica).
5. Pomieszczenia do nauki (sale terapii, sala komputerowa).
6. Łazienki przy pokojach mieszkalnych (1 na 5 osób).
7. Ogólnodostępna kuchnia (mieszkańcy samodzielnie przygotowują posiłki).
8. Pomieszczenia do prania i suszenia.
9. Zapewnienie wyżywienia, obuwia, odzieży, środków higieny osobistej i środków czystości, jeżeli dochód ofiary przemocy w rodzinie nie przekracza aktualnie obowiązującego kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej o którym mowa w art. 8 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 luty 2011r.)

W zakresie terapeutyczno – wspomagającym

1. Opracowywanie diagnozy rodziny i diagnozy sytuacji dzieci.
2. Opracowywanie Indywidualnego Planu Pomocy Ofierze Przemocy (stanowiskowo) uwzględniającego: potrzeby, cele, metody i czas pomocy.
3. Udzielanie poradnictwa: medycznego, psychologicznego, prawnego, socjalnego.
4. Prowadzenie grup wsparcia dla ofiar przemocy w rodzinie (raz w tygodniu).
5. Prowadzenie terapii indywidualnej
6. Zapewnienie dostępu do pomocy medycznej (lekarz rodzinny, konsultacje psychiatryczne i inne w razie potrzeb)
7. Udzielanie konsultacji wychowawczych rodzicom.

W oparciu o najczęściej zadawane pytania dotyczące zasad przyjęcia i pobytu w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej
z siedzibą przy ul. Chmielewskiego 9 w Lublinie, opracowano listę pytań wraz
z odpowiedziami.

ILE TRWA POBYT W SOW?

Pobyt w Specjalistycznym Ośrodku Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej może trwać do trzech miesięcy. To oznacza, że w każdym przypadku może być inaczej. Czasem trwa krócej, ale bywa również tak, że w wyjątkowych przypadkach, decyzją kierownika, pobyt może zostać przedłużony.

CZY ZA POMOC UZYSKANĄ W SOW TRZEBA PŁACIĆ?

Nie. Dostęp do usług Specjalistycznego Ośrodka Wsparcia dla Osób Doznających Przemocy Domowej jest całkowicie bezpłatny. Każda osoba doznająca przemocy może za darmo skorzystać z: psychoedukacji, konsultacji i terapii psychologicznej, konsultacji pedagogicznych, socjalnych oraz prawnych, może uzyskać bezpieczne schronienie (do 3 miesięcy). W tym okresie, jeżeli dochód mieszkańca nie przekracza kryterium dochodowego wynikającego z Ustawy o Pomocy Społecznej, Ośrodek zapewnia również podstawowe wyżywienie jak również środki czystości, higieny i odzież

CO TRZEBA ZABRAĆ ZE SOBĄ DO OŚRODKA?

Najważniejsze są dokumenty. Pamiętaj żeby mieć ze sobą dokument tożsamości, ewentualną dokumentację medyczną np. zaświadczenie lekarskie dotyczące obrażeń, obdukcje, książeczki zdrowia dzieci, orzeczenia o niepełnosprawności itp. Z uwagi na działania prawne, które być może zdecydujesz się podjąć, warto mieć również odpisy aktów urodzenia dzieci i małżeństwa. Weź także decyzje o przyznaniu wszelkich świadczeń pieniężnych. Pomyśl, jakie dokumenty mogą Ci się jeszcze przydać, np. świadectwa pracy, jeśli masz za sobą przeszłość zawodową. Jeśli możesz, poza dokumentami weź podstawowe ubrania, ulubioną przytulankę dziecka, przybory szkolne jeśli dziecko się uczy. Jeśli opuszczasz dom nagle i nie masz możliwości spakowania się – NIE MARTW SIĘ, na miejscu powoli skompletujemy wszystkie konieczne rzeczy.

CZY OŚRODEK POMAGA FINANSOWO?

Nie. Ośrodek nie dysponuje funduszem, z którego mógłby wspierać swoich klientów finansowo. Możliwe natomiast jest wsparcie od organu prowadzącego Ośrodek (czyli Funduszu Obrony Życia Archidiecezji Lubelskiej) oraz innych podmiotów współpracujących (Miejskie i Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej).

CZY OŚRODEK MOŻNA OPUŚCIĆ Z WŁASNEJ WOLI?

Tak. Pobyt w SOW jest całkowicie dobrowolny. To Ty decydujesz, czy chcesz w nim przebywać. Jeśli uznasz, że nie potrzebujesz już pomocy Ośrodka, możesz go opuścić, dopełniając wcześniej formalności. Otrzymasz tzw. Kartę Opuszczenia Ośrodka, w której zostanie opisana pomoc, która została udzielona oraz zalecenia na przyszłość.

CZY W SOW TRZEBA WYKONYWAĆ JAKIEŚ OBOWIĄZKI?

Tak. W SOW obowiązuje regulamin, którego należy przestrzegać. Ośrodek nie zatrudnia osób sprzątających, gotujących itp. To oznacza, że wszystkie osoby, które przebywają w SOW muszą same zadbać o jego czystość czy przygotowanie posiłków dla siebie i dzieci. Jeśli nie potrafisz gotować otrzymasz pomoc i wskazówki. Samodzielnie opiekujesz się także swoimi dziećmi, dbając o ich bezpieczny, regularny plan dnia. Obowiązkowe są również spotkania z psychologiem, pedagogiem czy zajęcia grupowe.

CZY WSZYSTKIE OSOBY KORZYSTAJĄCE Z POMOCY SOW SĄ W TAKIEJ SAMEJ SYTUACJI?

To co łączy wszystkich naszych klientów, to fakt doznawania przemocy w rodzinie, jednak sytuacja poszczególnych osób zawsze się różni. Każdy ma inne zasoby, które pomogą w wyrwaniu się z kręgu przemocy. Niektórzy mają wsparcie w rodzinie czy przyjaciołach, inni pracę zawodową, dochód pozwalający na szybką samodzielność. Częściej bywa tak, że nie bardzo jest na kogo liczyć. Pobyt w SOW pozwala rozpoznać czym dysponujesz, albo od czego trzeba zacząć by na skutek tych działań jak najszybciej stanąć na własnych nogach.

CZY POMOC W OŚRODKU MOGĄ UZYSKAĆ TYLKO KOBIETY?

Nie. Przemoc dotyczy nie tylko kobiet i dzieci. Mężczyźni również bywają krzywdzeni. Mężczyzna, który się do nas zgłosi może uzyskać pomoc w takiej samej formie jak kobiety.

CZY W OŚRODKU MOGĄ ODWIEDZAĆ MNIE BLISCY?

Tak, na określonych zasadach i w konkretnych godzinach, mogą Cię odwiedzić bliskie osoby, krewni bądź przyjaciele. Na teren Ośrodka nie ma jednak wstępu osoba stosująca przemoc! Nie ma odstępstw od tej reguły. Jeśli szukasz u nas bezpieczeństwa i schronienia, nielogicznym byłyby kontakty z kimś kto w jakikolwiek sposób zagraża Tobie i dzieciom.

CO SIĘ DZIEJE Z OSOBAMI OPUSZCZAJĄCYMI OŚRODEK?

Nie ma jednego scenariusza dla wszystkich. Finał w głównej mierze zależy od celu, który obiera sobie osoba doznająca przemocy. Niektórzy chcą wynająć mieszkanie i dążą właśnie do tego. Inni korzystają z pomocy rodziny uzyskując schronienie. Nasi Klienci decydowali się również na wyjazdy za granicę. Bywa też tak, że Klient sygnalizuje od początku chęć powrotu do partnera pod pewnymi warunkami, które stara się wyegzekwować. To Ty decydujesz na czym Ci zależy i w czym możemy być pomocni.

Potrzebujesz pomocy?

Skontaktuj się z naszym pracownikiem!

Administrator Ośrodka odpowie na wszystkie Twoje pytania

Zgłoś się do Wiolety!


Wioleta Chwiałkowska
Skip to content