Pomoc dla dziecka

Szukasz pomocy dla dziecka?

W ramach Fundusz Caritas Dzieciom pomagamy dzieciom znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej i życiowej.

Zakres naszej pomocy zależy od sytuacji osoby składającej wniosek i możliwości finansowych Caritas.

świetlica środowiskowa

stypendia socjalne

dożywianie

wakacje

dofinansowanie operacji
i rehabilitacji

wyprawki
szkolne

program stypendialny Sportowe Skrzydła

Głównym celem Funduszu Caritas Dzieciom jest pomoc dzieciom z terenu Archidiecezji Lubelskiej poprzez finansowanie:

 • świetlicy środowiskowej w siedzibie Caritas;
 • dożywiania – ciepłych i pełnowartościowych posiłków;
 • wyprawek szkolnych;
 • stypendiów socjalnych;
 • wypoczynku letniego i zimowego;
 • operacji i rehabilitacji.

Więcej informacji pod numerem telefonu 81 532 95 71.

Świetlica środowiskowa dla dzieci od 7 do 15 roku życia

Świetlica Środowiskowa Caritas jest placówką wsparcia dziennego, która prowadzi działalność opiekuńczą i wychowawczą oraz pozwala na racjonalne zagospodarowanie czasu wolnego od zajęć szkolnych dzieci i młodzieży w godzinach popołudniowych. Nadrzędnym aspektem pracy świetlicy jest aktywne wspomaganie rozwoju dziecka, rozwijanie jego zainteresowań poznawczych, umiejętności orientacji w otaczającej rzeczywistości oraz pobudzanie postawy twórczego reagowania na zachodzące w niej zmiany.

Świetlica prowadzona jest bezpłatnie dla dzieci od 7 do 15 roku życia, w której zapewniamy opiekę w godz. 12.00 – 19.00, ciepły i wartościowy posiłek (obiad i podwieczorek) oraz szereg zajęć pozalekcyjnych m.in.:

 • pomoc w odrabianiu lekcji i nauce
 • zajęcia ruchowe
 • zajęcia plastyczne
 • zajęcia dydaktyczne
 • korepetycje z matematyki i  języków obcych ( j. niemiecki, j. angielski, j. hiszpański) udzielane przez wolontariuszy
 • zajęcia muzyczne
 • konkursy
 • wyjścia  do kina i muzeum
 • wycieczki/kolonie

Więcej informacji w siedzibie Caritas Archidiecezji Lubelskiej w Lublinie lub pod numerem telefonu 662 202 999 lub 600 244 339  

Zapraszamy do zapisów!

Dofinansowanie obiadów szkolnych

Caritas Archidiecezji Lubelskiej dofinansowuje obiady szkolne. Termin składania wniosków o przyznanie dofinansowania – 29.09.2024 r.. Wnioski należy składać drogą mailową(skan), pocztą lub osobiście w siedzibie Caritas. Informacje o przyznaniu i wielkości dofinansowania zostaną ogłoszone w listopadzie.

Program Stypendialny Skrzydła i Skrzydła dwa talenty

Program Skrzydła ma na celu długotrwałe wsparcie dzieci ze szkół podstawowych i średnich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb umożliwiających edukację na odpowiednim poziomie zarówno dla dzieci i młodzieży polskich oraz w tym roku także ukraińskich. Do programu wskazywane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, czasami dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, niepełnosprawność, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Wsparcie, w zależności od potrzeb,  polega na zapewnieniu obiadu w szkole, odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne oraz korepetycje. W sposób szczególny wspieramy utalentowane dzieci (program skrzydła – Dwa Talenty), które wyróżniają się na tle rówieśników, odnosząc sukcesy na polu sportowym, muzycznym, tanecznym czy naukowym. W ramach stypendium finansowane są m.in. treningi, obozy sportowe, zakup instrumentów muzycznych czy odzieży sportowej.

Dowiedz się więcej! -> szczegółowe informacje

3 kroki do otrzymania pomocy

1.

Wypełnij wniosek o udzielenie pomocy doraźnej

We wniosku zbieramy informacje, które pomogą nam dopasować pomoc do Twoich potrzeb. Jeśli korzystasz z pomocy Ośrodków Pomocy Społecznej lub innych instytucji dostarcz nam ich decyzję o przyznaniu pomocy.

2.

Dostarcz wniosek do Caritas w Lublinie

Wypełniony wniosek dostarcza do nas na adres: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin (pokaż na mapie). Godziny otwarcia: od poniedziałku do piątku w godz. od 9 do 14.

Prosimy o czytelne i kompletne wypełnienie wniosku.

Do wniosku załącz: 

 • dokumenty o dochodach
 • dokumenty MOPR
 • zaświadczenia lekarskie
 • dokumentację medyczną (w przypadku dofinansowania operacji lub rehabilitacji)

3.

Poczekaj na decyzję

O decyzji zostaniesz poinformowany telefonicznie. Wiemy, że liczy się każda chwila, dlatego Twój wniosek rozpatrzymy tak szybko jak to jest możliwe.

Potrzebujesz dodatkowych informacji?

Zgłoś się do Marty

Marta Danielewicz

Sekretariat
tel. 81 532 95 71
sekretariat@lublin.caritas.pl

Skip to content