Program stypendialny SKRZYDŁA i SZKRZYDŁA- DWA TALENTY

Zapraszamy do nowej edycji programu Skrzydła i Skrzydła-Dwa Talenty na rok szkolny 2022/2023!

Program Skrzydła ma na celu długotrwałe wsparcie dzieci ze szkół podstawowych i średnich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb umożliwiających edukację na odpowiednim poziomie zarówno dla dzieci i młodzieży polskich oraz w tym roku także ukraińskich. Do programu wskazywane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, czasami dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, niepełnosprawność, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Wsparcie, w zależności od potrzeb,  polega na zapewnieniu obiadu w szkole, odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne oraz korepetycje. W sposób szczególny wspieramy utalentowane dzieci (program skrzydła – Dwa Talenty), które wyróżniają się na tle rówieśników, odnosząc sukcesy na polu sportowym, muzycznym, tanecznym czy naukowym. W ramach stypendium finansowane są m.in. treningi, obozy sportowe, zakup instrumentów muzycznych czy odzieży sportowej.

Kilka ważnych informacji o nowej edycji programu:

– Priorytetem jest wsparcie szczególnie zdolnych dzieci i młodzieży polskich oraz ukraińskich;
– Program skierowany wyłącznie do dzieci ukraińskich, które będą realizowały edukację w polskich szkołach;
– Rekrutacja i prowadzenie programu dla dzieci ukraińskich będzie realizowana przez Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom;

Aby wziąć udział w programie należy najpóźniej do 20 października przysłać wypełniony wniosek wraz ze zgodą rodzica/prawnego opiekuna na przetwarzanie danych osobowych przez Caritas Polska oraz Caritas Archidiecezji Lubelskiej oraz zgoda na udostępnienie wizerunku:

wniosek SKRZYDŁA

wniosek DWA TALENTY

Wypełnione wnioski prosimy o przesyłanie pocztą tradycyjną bądź dostarczanie osobiście na adres: Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin

Dzięki hojności i ofiarności Darczyńców corocznie pomocą finansową jest objętych ok. 100 stypendystów z terenu całej Archidiecezji Lubelskiej. Średnia wysokość stypendium wynosi ok. 950 zł na cały rok szkolny. Jednak wciąż wiele dzieci czeka na naszą pomoc. Aby dołączyć do grona Darczyńców programu wystarczy wypełnić poniższe deklaracje i przesłać je pocztą tradycyjną bądź dostarczyć osobiście do siedziby naszej Caritas (adres powyżej):

deklaracja dla firm

deklaracja dla osób indywidualnych

Wszelkie informacje można uzyskać również pod numerem telefonu: +48 534 003 300 lub adresem mailowym: lublin@caritas.pl

NAJNOWSZE WPISY

Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej
23 listopada 2023
Pierwszy transport z pakietami porodowymi wyjechał do Ukrainy!
21 listopada 2023
Obchody Światowego Dnia Ubogich
21 listopada 2023
Zawiadomienie
16 listopada 2023
Trwa akcja „Bezpieczne porody łączą narody”
13 listopada 2023

Archiwa

Skip to content