Caritas codziennie wspiera uchodźców mieszkających w Polsce

Pomoc uchOd początku stycznia br. Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej, jako Partner Caritas Polska, Urzędu do Spraw Cudzoziemców, a także czterech diecezjalnych Caritas (w Białymstoku, Siedlcach, Zielonej Górze oraz Warszawie) realizuje Projekt „Nowy Dom Polska”, którego celem jest kompleksowe wsparcie migrantów i uchodźców. W ramach przewidzianych działań integracyjnych ponad 5 tys. potrzebujących cudzoziemców otrzyma pomoc.

W I kwartale tego roku  2 627 cudzoziemców złożyło wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej w Polsce, w tym 1 195 stanowiły dzieci. Wg danych UdSC największą grupę uchodźców stanowią obywatele Federacji Rosyjskiej narodowości czeczeńskiej, a także Ukraińcy. Ostatnio zwiększyła się liczba składanych wniosków przez obywateli Tadżykistanu i Armenii.

Migranci i uchodźcy od początków działania Caritas stanowili grupę, którą otaczaliśmy i otaczamy szczególną troską. Od początków napływu ludności czeczeńskiej w wyniku konfliktu na Kaukazie oraz Bośniaków i Serbów po wojnie w byłej Jugosławii w latach 90-tych uruchomiliśmy Centra Pomocy Migrantom i Uchodźcom, które funkcjonują do dziś. I właśnie w obecnej sytuacji, kiedy mamy do czynienia z masowym exodusem ludzi z Bliskiego Wschodu jesteśmy z naszymi lokalnymi zespołami Caritas otwarci na niesienie pomocy potrzebującym – powiedział Marian Subocz, dyrektor Caritas Polska.

Wsparcie cudzoziemcom zapewniamy dzięki realizacji projektu „Nowy Dom Polska”. Celem działań tego przedsięwzięcia jest pomoc socjalna, psychologiczna oraz doradztwo międzykulturowe.  W ramach projektu beneficjenci będą mogli liczyć na dofinansowanie do wynajmu mieszkań  i opłatach do przedszkoli dla najmłodszych, dopłatę przy zakupie leków, przy drobnych zabiegach medycznych, zakupie podręczników i wyprawek szkolnych, możliwości udziału w turnusie integracyjnym dla dzieci. Poza materialną pomocą Caritas zaplanował szereg imprez międzykulturowych, w których cudzoziemcy będą mogli zaprezentować swoje talenty.

Analizując systematycznie zmieniającą się sytuację migracji Caritas wychodzi naprzeciw potrzebom uchodźców i proponuje im innowacyjne formy pomocy. W najbliższym czasie uruchomimy bezpłatną aplikację mobilną tłumaczoną na 4 języki, dzięki której cudzoziemcy dowiedzą się m.in.: jak w prosty sposób zalegalizować swój pobyt w RP, jakie są prawa cudzoziemców w Polsce, jaki jest system pomocy socjalnej i gdzie można skorzystać z pomocy – dodała Marta Walasik-Sałek, koordynator projektu „Nowy Dom Polska”, Caritas Polska.

Z racji tego, że wszelkie informacje, przewodniki, informatory są skierowane do dorosłych cudzoziemców, zatrudnieni przez nas psychologowie stworzą przyjazne pakiety edukacyjne dla dzieci pt. „Edu-Mapa dla Dzieciaka”. Cel tego działania, to próba oswojenia dziecka cudzoziemskiego z nową sytuacją, w której się znalazło. Staramy się również wspierać aktywne działania samych cudzoziemców i w tym celu prowadzimy dialog organizując spotkania z fundacjami, które są założone przez migrantów. Pozwala nam to na wymianę dobrych praktyk, doświadczeń oraz rozszerzenie współpracy na rzecz potrzebujących. Zgodnie z naszą misją duży procent wśród beneficjentów projektu stanowią osoby z grupy szczególnej troski, tj. osoby niepełnosprawne, matki samotnie wychowujące dzieci oraz przewlekle chorzy, którym zapewniamy wsparcie w postaci leków. Pracownicy Caritas są również obecni z pomocą w ośrodkach otwartych i strzeżonych dla cudzoziemców.

Codzienna pomoc udzielana jest w Centrach Pomocy Migrantom i Uchodźcom:

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Archidiecezji Białostockiej

ul. Warszawska 32,

15-077 Białystok

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Diecezji Siedleckiej

ul. Terebelska 80 w 41

21-500 Biała Podlaska

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Archidiecezji Lubelskiej

ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2 (wejście od Alei Unii Lubelskiej 15)

20-950 Lublin
email: migranci-lublin@caritas.pl
tel/fax: +48 81 743 71 86

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Archidiecezji Warszawskiej

ul. Krakowskie Przedmieście 62

00-322 Warszawa

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców w Zgorzelcu

ul. E. Plater 9

59-900 Zgorzelec

Centrum Pomocy Migrantów i Uchodźców Diecezji Zielonogórsko-Gorzowskiej

ul. Bema 32-34

65-170 Zielona Góra

NAJNOWSZE WPISY

Piknik Wolontariuszy SKC
5 czerwca 2023
Program „Na codzienne zakupy”
22 maja 2023
Przyroda. Poczuj i pokochaj!
11 maja 2023
Wakacyjna Akcja Caritas
9 maja 2023
Serduszko Karolci
27 kwietnia 2023

Archiwa

Skip to content