VII Światowy Dzień Ubogich

„Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka” (Tb, 4,7) – tak brzmi hasło tegorocznego ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH, który przypada 19 listopada.

Światowy Dzień Ubogich został ustanowiony przez Papieża Franciszka w 2016 roku. Od tego roku, w ostatnią Niedzielę przed Niedzielą Chrystusa Króla Wszechświata Kościół w szczególny sposób pochyla się nad osobami ubogimi. W tegorocznym orędziu, Papież Franciszek podkreśla, że każdy ma prawo być oświecony miłosierdziem, nikt nie może być go pozbawionym. Dlatego nawołuje, aby „nie odwracać twarzy od żadnego biedaka”!

Z Orędzia Ojca Świętego Franciszka na VII Światowy Dzień Ubogich:

Światowy Dzień Ubogich, będący owocnym znakiem miłosierdzia Ojca, już po raz siódmy wspiera drogę naszych wspólnot. Jest to spotkanie, które Kościół stopniowo zakorzenia w swojej pracy duszpasterskiej, aby coraz bardziej odkrywać centralną treść Ewangelii. Każdego dnia jesteśmy zaangażowani w przyjmowanie ubogich, ale to nie wystarczy. Rzeka ubóstwa płynie przez nasze miasta i staje się coraz większa, aż występuje z brzegów. Ta rzeka wydaje się nas przytłaczać, tak bardzo, że wołanie naszych braci i sióstr, którzy proszą o pomoc, wsparcie i solidarność staje się coraz głośniejsze. Dlatego w niedzielę poprzedzającą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, gromadzimy się wokół Jego Stołu, aby ponownie otrzymać od Niego dar i misję życia w ubóstwie i służenia ubogim.

Nie odwracaj twarzy od żadnego biedaka (Tb 4, 7). Słowo to pomaga nam zrozumieć istotę naszego świadectwa. Zastanowienie się nad Księgą Tobiasza, mało znanym tekstem Starego Testamentu, przekonującym i bogatym w mądrość, pozwoli nam lepiej wniknąć w treść, którą chce przekazać autor natchniony. Przed nami rozgrywa się scena z życia rodzinnego: ojciec, Tobiasz, wita swojego syna, Tobiasza, który ma wyruszyć w długą podróż. Stary Tobiasz obawia się, że już nigdy nie zobaczy swojego syna i dlatego zostawia mu swój „testament duchowy”. Był zesłańcem w Niniwie i jest teraz niewidomy, a więc podwójnie biedny, ale zawsze miał jedną pewność, wyrażoną przez imię, które nosi: „Pan był moim dobrem”. Człowiek ten, który zawsze ufał Panu, jak dobry ojciec chce pozostawić swojemu synowi nie tyle jakieś dobra materialne, ile świadectwo drogi, którą należy podążać w życiu, więc mówi do niego: „Pamiętaj, dziecko, na Pana przez wszystkie dni twoje! Nie pragnij grzeszyć ani przestępować Jego przykazań! Przez wszystkie dni twojego życia spełniaj uczynki miłosierne i nie chodź drogami nieprawości” (4, 5).

Caritas dla ubogich
Jako Caritas, ten dzień chcemy spędzić RAZEM z osobami ubogimi, bezdomnymi, samotnymi. Zapraszamy więc na Mszę Świętą w Archikatedrze Lubelskiej o godz. 11:30, po której udamy się do naszego Domu Nadziei Caritas na spotkanie i wspólny posiłek. Ze względów organizacyjnych prosimy o odbiór zaproszeń, które od dziś są dostępne w Dziennym Ośrodku dla Osób Bezdomnych w naszej siedzibie, przy al. Unii Lubelskiej 15.

Pamiętajmy, że ubodzy potrzebują naszej pomocy każdego dnia. Dlatego od 2018 roku w naszej Caritas funkcjonuje Dzienny Ośrodek dla Osób Bezdomnych. Nasi podopieczni do dyspozycji mają salę, gdzie mogą zwyczajnie pobyć, odpocząć, porozmawiać, bez oceniania, wyśmiewania. Dodatkowo mogą skorzystać z łaźni, pralni, fryzjera, a w gabinecie pielęgniarskim opatrzeć swoje rany. Pracownicy dbają również, aby każdy kto do nas przychodzi miał zapewnione potrzebne ubranie oraz środki higieniczne. A to wszystko w godnych warunkach. Co ważne, z naszej Caritas nikt nie wyjdzie głodny. Każdy może otrzymać ciepły i pożywny posiłek w Anielskiej Przystani.

Ty też możesz otaczać opieką osoby bezdomne i zagrożone bezdomnością, np. zostając naszym DARCZYŃCĄ. Wpłat można dokonać: :
  • na konto Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin: Pekao S.A. 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351  z dopiskiem OSOBY BEZDOMNE.
  • za pośrednictwem PayU: link do wpłat

Za każdą pomoc DZIĘKUJEMY!

NAJNOWSZE WPISY

Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom
30 listopada 2023
Lokalne Targi Pracy i Edukacji Zawodowej
23 listopada 2023
Pierwszy transport z pakietami porodowymi wyjechał do Ukrainy!
21 listopada 2023
Obchody Światowego Dnia Ubogich
21 listopada 2023
Zawiadomienie
16 listopada 2023

Archiwa

Skip to content