VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Zbliża się VI ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH! 

 
W tym roku, Ojciec Święty w swoim orędziu przytacza słowa Apostoła Pawła, który zwraca się do pierwszych chrześcijan w Koryncie: „Chrystus Jezus […] dla was stał się ubogim, aby was ubóstwem swoim ubogacić” – tymi słowami Papież Franciszek przypomina nam o tych, którzy doświadczają różnego rodzaju ubóstwa i biedy. Skłania nas także do refleksji nad własnym życiem, szczególnie obecnie, gdy świat niezapowiedzianie sprowadza na nas szereg trudności. Ojciec Święty w orędziu tłumaczy również, że „Bogactwem Jezusa jest Jego miłość, która nie zamyka się na nikogo i wszystkim wychodzi na spotkanie, a szczególnie tym, którzy są usunięci na margines i pozbawieni tego, co konieczne. Z miłości ogołocił samego siebie i przyjął postać ludzką. Z miłości stał się sługą posłusznym aż do śmierci – i to śmierci krzyżowej (por. Fil 2, 6-8). Z miłości stał się „chlebem życia” (por. J 6, 35), aby nikomu nie zabrakło tego, co konieczne oraz aby każdy mógł znaleźć pokarm na życie wieczne. Również dzisiaj, podobnie jak to było wówczas dla uczniów Pana, trudne wydaje się, zaakceptowanie tego nauczania (por. J 6,60); jednak słowo Jezusa jest wyraziste. Jeśli chcemy, aby życie zwyciężyło nad śmiercią, a godność była wybawiona od niesprawiedliwości, to trzeba iść Jego drogą: naśladować ubóstwo Jezusa Chrystusa, dzieląc życie ze względu na miłość, dzieląc chleb swego życia z braćmi i siostrami, poczynając od ostatnich, od tych którym brakuje tego co konieczne, żeby nastała równość, ażeby ubodzy zostali wyzwoleni z nędzy, a bogaci z próżności, w obydwu bowiem nie ma nadziei”.
 
My zaś, jak co roku, chcemy ten dzień spędzić RAZEM!  Zapraszamy osoby samotne, bezdomne, ubogie 13 listopada (w niedzielę) o godz. 12:00 do Domu Nadziei Caritas Archidiecezji Lubelskiej na Mszę Świętą, a po niej na wspólny posiłek.
 
Ze względów organizacyjnych prosimy o odbiór zaproszeń, które od dziś są dostępne w Dziennym Ośrodku dla Osób Bezdomnych w naszej siedzibie, przy al. Unii Lubelskiej 15.

NAJNOWSZE WPISY

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2-3 GRUDNIA
1 grudnia 2022
FESTIWAL WOLONTARIATU!
30 listopada 2022
SYLWESTER z Caritas!
30 listopada 2022
Zostań Wolontariuszem Wigilii Caritas!
18 listopada 2022
Program Rodzina Rodzinie
8 listopada 2022

Archiwa

Skip to content