Stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych

Zarząd Województwa Lubelskiego
 zaprasza
do składania wniosków o przyznanie stypendium
w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013”
Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty
 Poddziałanie 9.1.3 Pomoc stypendialna dla uczniów szczególnie uzdolnionych
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
Wnioski o przyznanie stypendium należy składać w Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie,
ul. Lubomelska 1-3, piętro I, pok. 128, 20-072 Lublin,
osobiście, kurierem lub przez pocztę w terminie
od dnia 29 czerwca 2012 do dnia 17 sierpnia 2012
Regulamin przyznawania i przekazywania stypendium w ramach
„Lubelskiego programu pomocy stypendialnej
dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013” [1]
wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.lubelskie.pl,
w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie,
w Departamencie Kultury, Edukacji i Sportu (pok. nr 312, 311C)
Szczegółowe informacje można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Departament Kultury, Edukacji i Sportu,
ul. Lubomelska 1-3, piętro III, pok. 312, 311C
tel. (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709

[1] Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013” Uchwałą Nr XLIII/751/10 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 26 kwietnia 2010 r. (DZ. URZ. Województwa Lubelskiego NR 57, poz. 1153).

NAJNOWSZE WPISY

Dzień Dobra 2024!
5 kwietnia 2024
Śniadanie Wielkanocne 2024
3 kwietnia 2024
Życzenia dla kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku!
27 marca 2024
Przekaż swoje 10 zł!
26 marca 2024
Śniadanie Wielkanocne dla potrzebujących
20 marca 2024

Archiwa

Skip to content