Rozpoczynamy nabór wniosków stypendialnych dla dzieci i młodzieży

Dofinansowanie obiadów

Z początkiem roku szkolnego 2020/2021 rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie obiadów w szkołach oraz stypendiów naukowych. O w/w pomocą mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej i życiowej.

Wniosek o dofinansowanie obiadów składa nauczyciel szkoły, do której uczęszcza potrzebujący uczeń.

Program Stypendialny Skrzydła (w tym Sportowe Skrzydła)

Program Skrzydła ma na celu długotrwałe wsparcie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb umożliwiających edukację na odpowiednim poziomie oraz rozwój talentów sportowych. Do programu wskazywane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, czasami dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, niepełnosprawność, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Wsparcie, w zależności od potrzeb, polega na zapewnieniu obiadu w szkole, odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne oraz korepetycje. Często część stypendium przeznaczana jest na zakup lub dofinansowanie leków na co dzień używanych przez ucznia, bez których utrudnione byłoby funkcjonowanie.

Więcej informacji pod numerem telefonu 81 532 95 71.

 

Pobierz wniosek - dofinansowanie obiadów
Pobierz wniosek - stypendium socjalne
Pobierz wniosek - stypendium Skrzydła/Dwa Talenty

*osoby zainteresowane złożeniem wniosku na Stypendium “Dwa Talenty” proszone są o składanie wniosku na Skrzydła z dopiskiem “Dwa Talenty”

 

NAJNOWSZE WPISY

Zbiórka żywności “TAK. POMAGAM!”
3 września 2020
Wolontariusze jest akcja!
3 września 2020
Tornister Pełen Uśmiechów
25 sierpnia 2020
Rozpoczął się ostatni turnus Wakacyjnej Akcji Caritas
20 sierpnia 2020
Na pomoc Bejrutowi
13 sierpnia 2020