Pomoc cudzoziemcom – Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

1 Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w ramach Projektu „Nowy Dom Polska”, oferuje pomoc cudzoziemcom, przebywającym w Polsce.
Pomoc obejmuje działania tj.

 • doradztwo psychologiczne – osoby zainteresowane mogą skorzystać
  z pomocy psychologicznej, w zakresie omówienia i rozwiązywania sytuacji trudnych, wynikających z przebywania poza granicami swojego państwa, pomoc obejmuje również diagnozę i terapię problemów psychologicznych, psychoprofilaktykę i psychoedukację z zakresu ochrony zdrowia, radzenia sobie ze stresem, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo rodzinne itp.
 • doradztwo międzykulturowe – obejmuje pomoc w załatwieniu różnego rodzaju procedur administracyjnych oraz w kontaktach z różnymi instytucjami, urzędami, placówkami służby zdrowia), wparcie
  w redagowaniu podań, odwołań, wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu dokumentów, organizacja wyjść do kina, teatru, w zależności od potrzeb
 • pomoc socjalna – obejmuje pomoc rzeczową osobom zainteresowanym, w postaci zakupu środków chemicznych oraz higienicznych, wyprawek szkolnych oraz podręczników dla dzieci, artykułów dla kobiet w ciąży
 • wsparcie opieki medycznej – obejmuje dofinansowanie do wizyt lekarskich oraz podstawowych zabiegów medycznych (np. USG, RTG, zabiegi dentystyczne), dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz okularów korekcyjnych

Powyższe formy pomocy skierowane są do grupy docelowej, obejmującej:

 1. Osoby z wizą w celu repatriacji
 2. Osoby z wizą w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta
 3. Osoby z wizą w związku z posiadaniem Karty Polaka
 4. Studenci polskich uczelni
 5. Osoby z wizą w związku z oświadczeniem o zatrudnienia cudzoziemca w Polsce
 6. Osoby z wizą polską lub Schengen
 7. Osoby ze stałym pobytem, pobytem czasowym lub będące rezydentem długoterminowym UE
 8. Osoby z pobytem tolerowanym na terytorium RP
 9. Osoby z pobytem humanitarnym na terytorium RP
 10. Osoby w abolicji

Szczegółowych informacji można zaczerpnąć w placówce  CPMiU CAL, mieszczącej się przy Ul. Unii Lubelskiej 15 (wejście od strony Targu pod Zamkiem) od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 (II piętro, pok. 20, 21) lub pod numerem telefonu: 81 743 71 86.

NAJNOWSZE WPISY

Bogdanka wspiera stypendystów Funduszu Sportowe Skrzydła
26 maja 2020
Telefoniczne porady terapeuty
19 maja 2020
Kolejna darowizna dla potrzebujących od Krajowej Spółki Cukrownictwa S.A.
12 maja 2020
Zapraszamy do Kiermaszu Charytatywnego
4 maja 2020
Pani Anna (fot. Wioletta Pęcak)
Pożar zabrał Kajetanowi dom – pomóżmy go odbudować
17 kwietnia 2020