Pomoc cudzoziemcom – Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom

1 Caritas Archidiecezji Lubelskiej, w ramach Projektu „Nowy Dom Polska”, oferuje pomoc cudzoziemcom, przebywającym w Polsce.
Pomoc obejmuje działania tj.

 • doradztwo psychologiczne – osoby zainteresowane mogą skorzystać
  z pomocy psychologicznej, w zakresie omówienia i rozwiązywania sytuacji trudnych, wynikających z przebywania poza granicami swojego państwa, pomoc obejmuje również diagnozę i terapię problemów psychologicznych, psychoprofilaktykę i psychoedukację z zakresu ochrony zdrowia, radzenia sobie ze stresem, wsparcie w sytuacjach kryzysowych, poradnictwo rodzinne itp.
 • doradztwo międzykulturowe – obejmuje pomoc w załatwieniu różnego rodzaju procedur administracyjnych oraz w kontaktach z różnymi instytucjami, urzędami, placówkami służby zdrowia), wparcie
  w redagowaniu podań, odwołań, wypełnianiu formularzy, tłumaczeniu dokumentów, organizacja wyjść do kina, teatru, w zależności od potrzeb
 • pomoc socjalna – obejmuje pomoc rzeczową osobom zainteresowanym, w postaci zakupu środków chemicznych oraz higienicznych, wyprawek szkolnych oraz podręczników dla dzieci, artykułów dla kobiet w ciąży
 • wsparcie opieki medycznej – obejmuje dofinansowanie do wizyt lekarskich oraz podstawowych zabiegów medycznych (np. USG, RTG, zabiegi dentystyczne), dofinansowanie do zakupu lekarstw oraz okularów korekcyjnych

Powyższe formy pomocy skierowane są do grupy docelowej, obejmującej:

 1. Osoby z wizą w celu repatriacji
 2. Osoby z wizą w celu przesiedlenia się jako członek najbliższej rodziny repatrianta
 3. Osoby z wizą w związku z posiadaniem Karty Polaka
 4. Studenci polskich uczelni
 5. Osoby z wizą w związku z oświadczeniem o zatrudnienia cudzoziemca w Polsce
 6. Osoby z wizą polską lub Schengen
 7. Osoby ze stałym pobytem, pobytem czasowym lub będące rezydentem długoterminowym UE
 8. Osoby z pobytem tolerowanym na terytorium RP
 9. Osoby z pobytem humanitarnym na terytorium RP
 10. Osoby w abolicji

Szczegółowych informacji można zaczerpnąć w placówce  CPMiU CAL, mieszczącej się przy Ul. Unii Lubelskiej 15 (wejście od strony Targu pod Zamkiem) od poniedziałku do piątku w godz. 9 – 14 (II piętro, pok. 20, 21) lub pod numerem telefonu: 81 743 71 86.