Zapraszamy na szkolenia

Caritas Archidiecezji Lubelskiej zaprasza na szkolenia:

  • język niemiecki (poziom podstawowy)
  • komputerowe (tworzenie stron www, grafika komputerowa z elementami fotografii)
  • z podstaw dziennikarstwa i komunikacji społecznej

Dodatkowo uczestnicy mogą skorzystać z:

  • pomocy lekarza-specjalisty,
  • zabiegów rehabilitacyjnych,
  • trzydniowego wyjazdu integracyjnego,
  • konsultacji doradcy zawodowego, psychologa oraz prawnika.

 
Szkolenia są skierowane do osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności zamieszkałych na terenie miasta Lublin i korzystających z pomocy MOPR. Zajęcia odbędą się w listopadzie i grudniu 2012 w Lublinie. Udział w nich jest bezpłatny.
 
Miejsce szkoleń:
Al. Unii Lubelskiej 15
20-108 Lublin
woj. lubelskie
 
Organizator:
Caritas Archidiecezji Lubelskiej
Ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 2
20-950 Lublin
tel.:  Tel:  81  532 95 71,   81 532 20 12  w.327
e-mail: lublin@caritas.pl
https://www.lublin.caritas.pl

 Zadanie publiczne pod nazwą:  „Wsparcie działań na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych” w ramach „Programu Aktywności Lokalnej Mieszkańców Miasta Lublin na lata 2009-2013”  o nazwie własnej: „Daj sobie szansę” jest realizowane w ramach projektu systemowego „Człowiek inwestycją w społeczeństwo” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej, realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Lublinie na podstawie umowy zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Lublinie – Instytucją Wdrażającą (Instytucją Pośredniczącą II stopnia)

 
 

NAJNOWSZE WPISY

Dzień Dobra 2024!
5 kwietnia 2024
Śniadanie Wielkanocne 2024
3 kwietnia 2024
Życzenia dla kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku!
27 marca 2024
Przekaż swoje 10 zł!
26 marca 2024
Śniadanie Wielkanocne dla potrzebujących
20 marca 2024

Archiwa

Skip to content