Uskrzydleni dzięki "Skrzydłom" – pomoc finansowa dla uczniów. Ruszyła kolejna edycja

Rozpoczął się kolejny rok szkolny, a wraz z nim rusza następna edycja programu stypendialnego „Skrzydła”, obejmującego pomocą finansową uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej oraz losowej.  Jest to ogólnopolski program stypendialny, już od wielu lat prowadzony przez Caritas Polska, prężnie rozwijający się w Caritas Diecezjalnych. Celem programu jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, których nauka oraz rozwój – z różnych powodów –  są zagrożone.

 skrzydlaŚrodki pieniężne, z których finansowane są stypendia pochodzą od Darczyńców indywidualnych, jak również od różnego rodzaju firm, czy instytucji. Darczyńcą może zostać każdy, kto pragnie „zaopiekować się” potrzebującym, młodym człowiekiem. Wystarczy wypełnić „Deklarację”, w której należy wybrać rodzaj wsparcia, a także określić kwotę comiesięcznej pomocy oraz czas jej trwania. Caritas proponuje Darczyńcom wybór pakietu wsparcia, który można zaoferować przy wypełnieniu deklaracji. Pierwsza możliwość  to „Skrzydła na co dzień”, które zabezpieczają podstawowe potrzeby dziecka w szkole.  Deklarowana kwota w tym wypadku wynosi 147 zł miesięcznie, a więc 1470 zł na cały rok szkolny, co szacunkowo pokrywa codziennie potrzeby tj. przybory szkolne oraz odzież letnia i zimowa. Drugą opcją jest pakiet „Skrzydła na przyszłość”, zapewniający te potrzeby, które bezpośrednio wpływają na rozwój i edukację dziecka, np. korepetycje, wyjścia klasowe do kina czy teatru, jak również wycieczki szkolne oraz dojazdy do szkoły (refundacja biletów miesięcznych). Miesięczna kwota przy wyborze „Skrzydeł na przyszłość” wynosi 154 zł miesięcznie, co w skali roku szkolnego daje kwotę 1540 zł. Należy podkreślić, że to są tylko propozycje, zaś podane kwoty są szacunkowe. Wysokość wpłat jest dowolna, zależna od możliwości finansowych Darczyńcy. Natomiast dla Dzieci, każda pomoc jest ogromnym darem serca.

1498920_500992796682573_1592407080_o
„Skrzydlaci” podczas spotkania opłatkowego w 2013 roku

W roku szkolnym 2013/2014 wśród stypendystów „Skrzydeł” znaleźli się między innymi bracia, Damian i Daniel, uczniowie III klasy Gimnazjum. Chłopcy od niedawna wychowują się w rodzinie zastępczej. Ich rodzice młodo zmarli, mama w 2011 roku, ojciec kilka lat wcześniej. Obecnie opiekę nad bliźniakami sprawuje babcia, która jest ich jedyną rodziną. Nie ma stałej pracy, jednak na miarę swoich możliwości pracuje dorywczo. W ubiegłym roku zdiagnozowano u niej nowotwór, w związku z czym jej stan zdrowia znacznie się pogorszył. Obaj bracia mają stwierdzoną wadę serca i obniżoną wydolność.

SKMBT_28314082707020

U Damiana prawdopodobnie konieczna będzie operacja, możliwa do przeprowadzenia po ukończeniu 16 roku życia. Pomimo dramatycznej sytuacji materialnej,  jak i emocjonalnej chłopcy są pozytywnie nastawieni do otaczającej rzeczywistości. Obaj uczęszczają do klasy o profilu medycznym, gdyż w przyszłości chcą zostać lekarzami, co obiecali umierającej mamie. Regularnie uczęszczają na zajęcia lekcyjne, jak również chętnie biorą udział w zajęciach dodatkowych, głównie z biologii i chemii. Biorąc pod uwagę ich sytuację życiową osiągają dobre wyniki w nauce, natomiast w opinii nauczycieli są bardzo zdolni, oczytani, wykazują się wiedzą wykraczającą poza materiał programowy. Cechuje ich kreatywność, łatwość w przyswajaniu wiedzy, pracowitość i sumienność. Są zaangażowani w działalność na rzecz harcerstwa, chętnie też biorą udział w różnych akcjach charytatywnych. Mimo wspólnych zainteresowań chłopcy mają jednak  odmienne osobowości; Damian jest spokojny i uważny, nie lubi być w centrum uwagi, w przeciwieństwie do swojego brata. W sytuacjach stresowych zamyka się w sobie i woli pozostać niezauważony. Obaj jednak są mili, uprzejmi i kulturalni. Starają się normalnie funkcjonować pomimo tak wielkich trudności jakie stoją na ich drodze. Drzemie w nich jednak ogromny potencjał, który powinien być szczególnie pielęgnowany. Okazana pomoc finansowa z pewnością pomoże Damianowi rozwijać swoje zdolności i dążyć do realizacji marzeń.

 SKMBT_28314082707030 (1) „Skrzydła” otrzymywała również Andżelika, uczennica I klasy GimnazjumDziewczynka osiąga bardzo dobre wyniki w nauce, chętnie bierze udział w konkursach organizowanych przez szkołę oraz w dodatkowych zajęciach pozalekcyjnych. Jest pilną i systematyczną uczennicą pomimo swojej bardzo trudnej sytuacji rodzinnej. Andżelika wychowuje się w rodzinie zastępczej, jej jedyną opiekunką jest babcia, która cierpi na bardzo ciężką chorobę. Pomimo stale pogarszającego się stanu zdrowia babcia Andżeliki interesuje się jej wynikami w nauce i na miarę swoich możliwości stara się wspierać wnuczkę i jej pomagać. Jednak sytuacja obydwu jest bardzo trudna i pomoc finansowa jest niezbędna.

 Aby otrzymać „Skrzydła” Dyrekcja Szkoły, po zapoznaniu się z trudną sytuacją Dziecka,  prośbę o objęcie ucznia stypendium  kieruje do Koordynatora w Diecezji. Nabór wniosków trwa do końca września. Przyznane stypendia należy przeznaczyć na zakup wyprawki szkolnej, dofinansowanie obiadów w szkole, dojazdy do szkoły, dodatkowe zajęcia edukacyjne (korepetycje), odzież letnią, zimową oraz sportową, jak również na zakup okularów korekcyjnych. Każdy zakup musi być potwierdzony fakturą bądź rachunkiem imiennym (na imię i nazwisko dziecka). Pod koniec każdego semestru osoba wskazana w szkole jako odpowiedzialna za rozliczenie stypendium, zobowiązana jest do dostarczenia do Centrali Caritas prawidłowo wypełnionego formularza „Rozliczenia”, wraz z kopiami faktur.

Caritas_skrzydla2014_ul_A6_v02-awers

W Lubelskiej Caritas program „Skrzydła” działa od niemal 10 lat. Z roku na rok w pomoc najmłodszym angażuje się  coraz więcej Darczyńców, dzięki czemu coraz więcej dzieci można objąć pomocą. Dzięki hojności i ofiarności Darczyńców w ubiegłym roku szkolnym 2013/2014 pomocą finansową zostało objętych siedemdziesięciu dwóch stypendystów ze Szkół, z terenu całej Archidiecezji Lubelskiej. Łączna kwota przyznanych stypendiów wyniosła 68 430 złotych, co oznacza, że każde dziecko otrzymało pomoc w wysokości  ponad 950 zł. Na dzień dzisiejszy program „Skrzydła” wspiera 28 Darczyńców, w tym jedna firma. Wsparcie udzielone przez Darczyńców zabezpiecza podstawowe potrzeby szkolne dzieci, tj. wyprawka szkolna, podręczniki, odzież, obuwie, dojazdy do szkoły, dożywianie, czy dodatkowe zajęcia edukacyjne. Niejednokrotnie stypendium „Skrzydła” jest jedynym źródłem, z którego dziecko może mieć zakupione podstawowe akcesoria do szkoły.

Wraz z rozpoczęciem nowego roku szkolnego ruszyła kolejna edycja programu „Skrzydła”. Nabór wniosków trwa do końca września 2014 roku. Wnioski są dostępne na stronie internetowej  www.lublin.caritas.pl, w zakładce „Pobierz PDF” oraz „Skrzydła”. Prawidłowo wypełnione wnioski należy dostarczyć ww. terminie osobiście lub drogą pocztową do Centrali Caritas. Należy pamiętać, że do wniosku musi być dołączona opinia Wychowawcy lub Pedagoga na temat dziecka. Na jej podstawie Caritas może poinformować Darczyńcę na czyje wsparcie przekazywana jest darowizna. W trosce o prywatność podopiecznych Caritas przekazuje Darczyńcy informacje, które zawierają jedynie imię, wiek, klasę oraz krótki opis sytuacji rodzinnej dziecka. Zachęcamy wszystkich ludzi dobrej woli do włączenia się do programu „Skrzydła”, gdyż każda, nawet symboliczna wpłata jest ogromną inwestycję w rozwój i przyszłość naszych najmłodszych podopiecznych.

Brzeźno (1 of 1)

Jeśli chcesz zostać Darczyńcą lub chciałbyś zgłosić dziecko do programu „Skrzydła” koniecznie skontaktuj się z nami!

Koordynatorem programu jest Karolina Popek, kontakt: e-mail: k.popek@caritas.pl, tel: 81-532-95-71.

NAJNOWSZE WPISY

Oferta pracy!
Praca szuka człowieka!
5 lipca 2024
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023
17 czerwca 2024
Piknik SKC 2024!
14 czerwca 2024
Program „Na codzienne zakupy”
12 czerwca 2024
Pomóżmy Wiktorii!
27 maja 2024

Archiwa

Skip to content