Ruszyło bezpłatne wydawania paczek żywnościowych

IMG_6654W grudniu br. rozpoczęła się realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (PO PŻ) realizowanego w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD).

Jest to nowy program, który zastąpił realizowany wcześniej Program PEAD. Polegać będzie na dostarczaniu osobom najuboższym w Polsce pomocy żywnościowej w formie paczek lub posiłków. Dodatkowo wobec osób objętych Programem realizowane będą różne działania towarzyszące, mające na celu włączenie społeczne. Do realizacji PO PŻ w latach 2014-2015 wybrane zostały 4 organizacje – Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Federacja Polskich  Banków Żywności oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej.

Program skierowany jest do osób znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej, które spełniają kryteria dochodowe określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 813 zł do osoby samotnie gospodarującej i 684 zł dla osoby w rodzinie.  W ramach pomocy będą wydawane paczki żywnościowe, które obejmują zestaw 5 rodzajów artykułów spożywczych:

1) makaron świderki – 3 opakowania,

2) mielonka wieprzowa – 2 opakowania,

3) cukier biały – 2 opakowania,

4) olej rzepakowy – 1 opakowanie

5) mleko UHT – 2 opakowania.

Jak skorzystać z pomocy?

Należy zgłosić się  do Ośrodka Pomocy Społecznej w celu otrzymania dokumentu uprawniającego do otrzymania paczki. Następnie z w/w dokumentem należy zgłosić się do siedziby naszej Caritas przy Al. Unii Lubelskiej 15. Pomoc żywnościowa będzie świadczona od grudnia do 25 stycznia 2015 roku.

Równolegle w czasie realizacji projektu będziemy realizować działania towarzyszące poprzez:
Biuro Aktywizacji Bezrobotnych – aktywizacja społeczna i zawodowa osób bezrobotnych, budowanie sieci współpracy ze środowiskiem lokalnym w zakresie działań na rzecz osób bezrobotnych;
Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom – Poradnictwo i pomoc prawna, Poradnictwo psychologiczne, Poradnictwo i pomoc socjalna;
Dodatkowo, realizujemy zadanie publiczne w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemu Alkoholowych dla Miasta Lublin na 2015 rok.
W lubelskiej Caritas trwa już wydawanie żywność.
 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 – Podprogram 2014 realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD

NAJNOWSZE WPISY

Dzień Dobra 2024!
5 kwietnia 2024
Śniadanie Wielkanocne 2024
3 kwietnia 2024
Życzenia dla kapłanów z okazji Wielkiego Czwartku!
27 marca 2024
Przekaż swoje 10 zł!
26 marca 2024
Śniadanie Wielkanocne dla potrzebujących
20 marca 2024

Archiwa

Skip to content