Projekt „Nasi sąsiedzi”

Od 3 lipca 2023 r. trwa projekt „Nasi sąsiedzi”, który jest sfinansowany ze środków Narodowego Instytutu Wolności- Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030  http://www.niw.gov.pl/

Tytuł zadania publicznego: Projekt „Nasi sąsiedzi” zlecony w ramach Rządowego Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021-2030

Kwota dofinansowania zadania publicznego: 167 000, 00 zł

Całkowity koszt zadania publicznego: 171 700, 00 zł

Dokładny termin realizacji projektu: 

1) od dnia 3 lipca 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.

2) od dnia 1 stycznia 2024 r. do dnia 31 grudnia 2024 r.

Miejsce realizacji zadania: CENTRALA CARITAS ARCHIDIECEZJI LUBELSKIEJ, ul. Prymasa S. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin

Zasięg wsparcia: Archidiecezja Lubelska

Opis grupy docelowej: Bezpośrednimi beneficjentami projektu są uchodźcy z Ukrainy (szczególnie kobiety z dziećmi), którzy przybyli i nadal przybywają do Polski po wybuchu konfliktu zbrojnego w ich kraju.

Celem projektu jest świadczenie wielopłaszczyznowej pomocy ludności ukraińskiej przybyłej do Polski po wybuchu wojny w ich kraju, w szczególności objęcie kompleksową opieką przybyłe matki z dziećmi. Z misji pomagania w potrzebie a także bliskości do granicy z Ukrainą (ok 110 km do Dorohuska z Lublina) od początku wojny pomagamy ponad swoje siły dlatego z pomocą ogromnej liczby ludzi dobrej woli. Działania będą kontynuacją/odpowiedzią na potrzeby osób z Ukrainy.

W działaniu INTEGRACJI będą warsztaty prowadzone przez uchodźców dla uchodźców, ponieważ duża grupa uciekinierów wojennych ma bogate kwalifikacje. W ramach Polsko-Ukraińskich  spotkań integracyjnych dla dorosłych i młodzieży odbędą się wspólne wyjścia na imprezy kulturalno-sportowo-obywatelskie. Młodzież będzie miała także organizowane w biurze Caritas spotkania integracyjne prowadzone przez pedagogów i psychologów polskich i ukraińskich – cykl spotkań mający na celu budowanie pozytywny postaw społecznych i obywatelskich, ukierunkowany na kształtowanie systemu wartości – poruszane będą problemy ekologii, ochrony klimatu i środowiska, budowane będą postawy patriotyczne ukierunkowane na przyszłość Polski i Ukrainy w nowym powojennym porządku. Odbędą się również warsztaty adaptacyjne, które pomogą im się odnaleźć w nowej rzeczywistości i dzięki którym będą mogli uzyskać wiedzę na temat algorytmów realizacji różnych codziennych zadań w ramach ekosystemu miejskiego. Bracia z Ukrainy będą mieli także dostęp do pomocy psychologicznej. Praca z psychologiem pozwala odbudować poczucie bezpieczeństwa, przepracować nagromadzone trudne emocje, zrozumieć mechanizmy leżące u podstaw ich aktualnych stanów emocjonalnych i przeżywanych trudności.

W AKTYWIZACJI odbędą się kursy indywidualne lub grupowy  kurs opiekuna dziecięcego/żłobkowego, by osoby z Ukrainy z usamodzielnionymi dziećmi mogły pomóc młodym matkom ukraińskim. Odbywać się będą również szkolenia zawodowe dostosowane do indywidualnych potrzeb. Uzupełnieniem, ale także pokazaniem swoich możliwości będą płatne przez Caritas staże, a także warsztaty aktywizacyjno- motywacyjne.

NAJNOWSZE WPISY

Oferta pracy!
Praca szuka człowieka!
5 lipca 2024
Program Fundusze Europejskie na Pomoc Żywnościową 2021-2027 (FEPŻ) – Podprogram 2023
17 czerwca 2024
Piknik SKC 2024!
14 czerwca 2024
Program „Na codzienne zakupy”
12 czerwca 2024
Pomóżmy Wiktorii!
27 maja 2024

Archiwa

Skip to content