WOLONTARIUSZKI CARITAS W PALESTYNIE

1aMonika Burczaniuk i Lidia Stażyk to dwie niesamowite wolontariuszki Caritas Polska, które wakacje spędzą w Izraelu, pomagając palestyńskim dzieciom .
Monika i Lidka, które spędziły pierwszy tydzień wśród palestyńskich dzieci mówią jednogłośnie, że wszystkie, mimo różnego wyglądu, wyznania, poglądów ich rodziców i sytuacji politycznej ich kraju są pełne radości życia, jak gdyby nie wiedziały, co się dzieje dookoła nich. Dzieci w żaden sposób nie czują się gorsze, a nawet pozwalają dorosłym zapomnieć o ich problemach.
Zajęcia odbywają się dzięki współpracy Caritas Polska i Caritas Jerozolima z Young Women’s Christian Association (Chrześcijańskie Stowarzyszenie Młodych Kobiet). Stowarzyszenie w okresie wakacji organizuje obozy letnie dla dzieci. Wolontariuszki oprócz pracy z dziećmi mogą również wziąć udział w zajęciach 80 kobiet wybranych do projektu przez departament ds. społecznych Caritas Jerozolima. Palestyńskie kobiety biorą udział w warsztatach z edukacji administracyjno – biurowej, zawodowych z terapii upiększającej, fryzjerstwa oraz palestyńskiego haftu i rękodzieła.
Projekt Caritas ma upowszechnić ideę edukacji integracyjnej kobiet i przyczynić się do wyrównania ich szans edukacyjnych. Zaproponowane wsparcie umożliwi beneficjentkom nabycie kompetencji interpersonalnych, biznesowych i liderskich, mających wymiar praktyczny – kompetencji zawodowych oraz umiejętności kluczowych współczesnej edukacji w zakresie znajomości języków obcych oraz obsługi komputera.
Caritas Jerozolima działa na wielu płaszczyznach, takich jak m.in.: opieka społeczna, opieka medyczna, dostarczanie żywności najuboższym, mikrokredyty (system pozwalający na pożyczanie ubogim niewielkich sum na rozpoczęcie działalności gospodarczej), pomoc poszkodowanym w wyniku konfliktu Palestyńczykom oraz ochrona praw najsłabszych
Zajęcia, które prowadzą są częścią projektu Caritas Polska pt „Wyrównywanie szans edukacyjnych kobiet w Autonomii Palestyńskiej”. Projekt jest współfinansowany przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP w ramach polskiej współpracy rozwojowej.
Relacje, dzień po dniu, z pobytu wolontariuszek Caritas Polska w Autonomii Palestyńskiej można śledzić bezpośrednio na ich blogach.
3a_monika
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidia Sażyn
http://samolotemwswiat.blog.deon.pl/
Monika Burczaniuk 
http://monikazamurem.blog.deon.pl/
 
Źródło: Caritas Polska
 
 
 

NAJNOWSZE WPISY

Ufunduj paczkę dla seniora
16 października 2020
Zapraszamy na spotkanie rekrutacyjne wolontariuszy
15 października 2020
Wydawanie paczek żywnościowych najuboższym
6 października 2020
Podziel się ciepłem z Carrefour
1 października 2020
Zbiórka żywności “TAK. POMAGAM!”
3 września 2020