Skrzydła – nabór wniosków zakończony.

Komisja Stypendialna Caritas Archidiecezji Lubelskiej do 15 października podejmie decyzję ws. przyznanych stypendiów i poinformuje zainteresowanych wnioskodawców. Wnioski zawierające błędy formalne lub złożone po 30 września nie będą rozpatrywane.
Informację o przyznanych stypendiach oraz umowy określające warunki przyznanego stypendium zostaną wysłane pocztą do Szkół.
UWAGA:
Każdą umowę po podpisaniu przez Dyrekcję Szkoły  należy odesłać do Centrali Caritas Archidiecezji Lubelskiej.
Po otrzymaniu podpisanej umowy Caritas Archidiecezji Lubelskiej dokona przelewu środków finansowych na wskazane we wniosku konto Szkoły lub Rady Rodziców.
 

NAJNOWSZE WPISY

Oferta pracy – PEDAGOGA PRACY PODWÓRKOWEJ
21 lutego 2020
Obchody XXVIII Światowego Dnia Chorych
11 lutego 2020
Remont Domu Zawierzenia w Firleju – małymi krokami do przodu
10 lutego 2020
II Charytatywny Bal Sportowca Lubelszczyzny
10 lutego 2020
XXVII Światowy Dzień Chorego – przyjdź na mecz MKS Perła Lublin i włącz się w zbiórkę
27 stycznia 2020