Ruszył nabór wniosków stypendialnych

Dofinansowanie obiadów i stypendiów socjalne.

Z początkiem roku szkolnego 2019/2020 rozpoczynamy nabór wniosków o dofinansowanie obiadów w szkołach, o otrzymanie stypendium socjalnego oraz stypendiów naukowych. O w/w pomocą mogą ubiegać się uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy z różnych powodów znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej, finansowej i życiowej.

Wniosek o dofinansowanie obiadów składa nauczyciel szkoły, do której uczęszcza potrzebujący uczeń.

Program Stypendialny Skrzydła i Dwa Talenty.

Program Skrzydła ma na celu długotrwałe wsparcie dzieci ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich w zaspokajaniu podstawowych potrzeb umożliwiających edukację na odpowiednim poziomie. Do programu wskazywane są dzieci z rodzin o bardzo trudnej sytuacji materialnej, czasami dotkniętych dodatkowym problemem (choroba, niepełnosprawność, odejście lub śmierć jednego z rodziców, choroba dziecka lub jego rodzeństwa). Wsparcie, w zależności od potrzeb, polega na zapewnieniu obiadu w szkole, odzieży, przyborów szkolnych oraz dofinansowaniu wycieczek i wyjazdów. Opłacane są również zajęcia wyrównawcze, pozalekcyjne oraz korepetycje. Często część stypendium przeznaczana jest na zakup lub dofinansowanie leków na co dzień używanych przez ucznia, bez których utrudnione byłoby funkcjonowanie.

Od września 2017 roku ruszył podprogram stypendialny Dwa Talenty, wspierający dzieci i młodzież, które wyróżniają się na tle rówieśników. Stypendyści odnoszący sukcesy m.in. w obszarze sportowym, muzycznym, aktorskim są wspierani przez Caritas stypendium w wysokości 2.000 zł. W ramach tej kwoty mogą zostać opłacone zajęcia rozwijające ich pasje (np. treningi, udział w kołach zainteresowań), wyjazdy na obozy, zakup aparatury naukowej, zakup instrumentów muzycznych itp. W ten sposób przyczyniamy się do rozwoju tych dzieci i umacnianiu ich w przekonaniu, że warto dążyć do celu i realizować swoje pasje. Stwarzamy im możliwość aktywności w dziedzinie, która je pasjonuje.

Więcej informacji pod numerem telefonu 81 532 95 71.

 

Pobierz wniosek - dofinansowanie obiadów
Pobierz wniosek - stypendium socjalne
Pobierz wniosek - stypendium Skrzydła/Dwa Talenty

*osoby zainteresowane złożeniem wniosku na Stypendium “Dwa Talenty” proszone są o składanie wniosku na Skrzydła z dopiskiem “Dwa Talenty”

 

NAJNOWSZE WPISY

Wakacje w pełni
2 lipca 2020
Parafianie z Łańcuchowa wspierają naszych podopiecznych
23 czerwca 2020
Rusza Wakacyjna Akcja Caritas dla potrzebujących dzieci
22 czerwca 2020
Skolioza zagraża życiu Alana! Ratunek pilnie potrzebny
10 czerwca 2020
Bogdanka wspiera stypendystów Funduszu Sportowe Skrzydła
26 maja 2020