Program Rodzina Rodzinie

Od wybuchu wojny minęło 8 miesięcy, a za naszą wschodnią granicą wciąż rozgrywa się dramat. Mieszkańcy Ukrainy tracą swoje domy, bliskich i siły do zmagania się z rzeczywistością. Nie mogą jednak stracić nadziei na pomoc, dlatego Caritas Polska realizuje na Ukrainie program Rodzina Rodzinie.

Coraz więcej ukraińskich rodzin pozostaje bez dachu nad głową i błąka się szukając schronienia u krewnych i sąsiadów. Wielu nie stać na odbudowę lub wyremontowanie zniszczonego domu, a nawet kupno żywności i artykułów pierwszej potrzeby, bo zasoby portfela dramatycznie się kurczą, a siła nabywcza ukraińskiej hrywny wciąż spada. W tej sytuacji ludzie mogą liczyć jedynie na pomoc z zewnątrz.

— Zdajemy sobie sprawę z tego, że naród ukraiński będzie długo zmagał się z ogromnymi trudnościami, nawet po zakończeniu wojny. Analizując potrzeby i nasze możliwości zdecydowaliśmy się więc na włączenie Ukrainy w program Rodzina Rodzinie – największy program pomocy zagranicznej prowadzony przez Caritas Polska — mówi ks. dr Marcin Iżycki, dyrektor Caritas Polska

W październiku Caritas Polska rozpoczęła pilotaż programu Rodzina Rodzinie w diecezji kijowsko-żytomierskiej. Dzięki niemu i ścisłej współpracy z ukraińską Caritas-Spes dociera z pomocą do ponad 500 rodzin znajdujących się w szczególnie dramatycznej sytuacji. Wsparcie kierowane jest przede wszystkim do rodzin mieszkających w obszarach, do których nie dociera żadna inna pomoc. Są to rodziny wielodzietne, rodziny z osobami starszymi, chorymi i niepełnosprawnymi, matki samotnie wychowujące dzieci, których mężowie zostali wzięci do niewoli lub zginęli na wojnie, rodziny, które uciekły z okupowanych terenów i doświadczające bezpośrednich skutków działań wojennych.

Rodzina Rodzinie to prowadzony przez Caritas Polska program humanitarny, który polega m.in. na udzielaniu stałej pomocy finansowej w lokalnej walucie najuboższym mieszkańcom krajów pogrążonych w wojnie lub głębokim kryzysie. Program został zainicjowany jesienią 2016 roku jako odpowiedź na dramatyczną sytuację mieszkańców Syrii w czasie trwającej tam wojny, aby następnie objąć zasięgiem również Strefę Gazy, Liban oraz Irak. Ukraina jest piątym krajem włączonym do programu.

Siłą programu Rodzina Rodzinie jest jego forma. Comiesięczne wsparcie finansowe daje najuboższym możliwość odbicia się od dna poprzez spłatę zadłużeń, np. uregulowanie czynszu i rachunków za media. Ponadto program pozwala beneficjentom na samodzielne decydowanie o tym, którą z najpilniejszych potrzeb (np. zakup żywności, materiałów budowlanych, leków) chcą zrealizować.

Apel Caritas Polska o pomoc dla ukraińskich rodzin w ramach programu Rodzina Rodzinie zyskał wyjątkowe wsparcie w postaci piosenki „Ocaleni” zespołu TGD. Autorami słów są Piotr Nazaruk i Monika Wydrzyńska, muzykę napisał Piotr Nazaruk.

 

Jeśli chcesz wesprzeć potrzebujące rodziny pozostające na Ukrainie, dokonaj wpłaty lub zadeklaruj regularne wsparcie na stronie https://rodzinarodzinie.caritas.pl/

NAJNOWSZE WPISY

ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI 2-3 GRUDNIA
1 grudnia 2022
FESTIWAL WOLONTARIATU!
30 listopada 2022
SYLWESTER z Caritas!
30 listopada 2022
Zostań Wolontariuszem Wigilii Caritas!
18 listopada 2022
Program pomocy osobom bezdomnym
4 listopada 2022

Archiwa

Skip to content