Oferta pracy – PEDAGOGA PRACY PODWÓRKOWEJ

Caritas Archidiecezji Lubelskiej ogłasza nabór na stanowisko pracy PEDAGOG PRACY PODWÓRKOWEJ.

  1. Miejsce składania ofert: Caritas Archidiecezji Lubelskiej , ul. Prym. St. Wyszyńskiego 2, 20-950 Lublin
  2. Złożenie oferty polega na wypełnieniu „ formularza ofertowego” stanowiącego Załącznik nr 1  i załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego wraz z wszelkimi wymaganymi załącznikami w formie elektronicznej na adres e-mail: ktargonska@caritas.pl lub pisemnie do miejsca składania ofert. W przypadku oferty pisemnej, ofertę wraz z pozostałymi dokumentami należy złożyć w  nieprzezroczystej, zabezpieczonej kopercie, którą należy opisać następująco: „Oferta w ramach zapytania ofertowego 12/CRS/2019 w ramach realizacji projektu  „Centrum Rewitalizacji Społecznej”

Na kopercie oprócz opisu jw. zaleca się umieścić nazwę i adres Oferenta.

  1. W przypadku ofert składanych w wersji elektronicznej Zamawiający akceptuje wyłącznie pliki z rozszerzeniem .pdf, .doc, .docx, odt. jpg.
  2. Oferta musi być złożona do 28.02.2020 r. do godz 15.30. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Dokładne szczegóły oraz formularz do pobrania: Formularz ofertowy.

 

NAJNOWSZE WPISY

#WdzięczniMedykom – Caritas rusza na pomoc szpitalom
27 marca 2020
Misja “respirator dla szpitala” zakończona sukcesem! Dziękujemy za tak ogromne wsparcie
27 marca 2020
Zbiórka na zakup respiratora dla Szpitala Neuropsychiatrycznego w Lublinie
25 marca 2020
Pierwsze maseczki ochronne dla potrzebujących
24 marca 2020
Instrukcja szycia maseczek antywirusowych
23 marca 2020