Caritas i MOPR pomagają uchodźcom

INDYWIDULANY PLAN DZIAŁANIA – NOWY PROJEKT CARITAS POLSKA I MOPR W LUBLINIE

– KOMPLEKSOWE PODEJŚCIE DO UCHODŹCÓW

http://migranci.caritas.pl

1 stycznia 2013 roku Caritas Polska wspólnie z MOPR w Lublinie rozpoczęła drugi rok realizacji projektu “Indywidualny Plan Działania  –  integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną.” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców  i budżetu państwa.

 Projekt przewiduje objęcie kompleksową pomocą osób, które otrzymały ochronę międzynarodową

w Polsce z naciskiem na ich wysiłki integracyjne – Indywidualny Plan Działania jak również kontynuację sprawdzonych form pomocy dla beneficjentów oraz metody ich integracji. Oprócz szeregu przedsięwzięć preintegracyjnych oraz integracyjnych wspierających procesy przystosowawcze cudzoziemców oraz zapewnieniu specjalistycznej pomocy elementami wiodącymi projektu będą:

–  prace Zespołu Interdyscyplinarnego, którego działania będą zmierzać do opracowania koncepcji  systemu integracji cudzoziemców i rekomendacji dla MPiPS

–  opracowanie Indywidualnych Planów Działania dla osób z ochroną międzynarodową

–  zatrudnienie w CPMiU doradców zawodowych odpowiedzialnych za dostosowanie osób do rynku pracy

 Oprócz zapewnienia cudzoziemcom kompleksowej pomocy psychologicznej, socjalnej, zawodowej  i prawnej, w obecnym projekcie ponownie zorganizowane będą: integracyjne turnusy wypoczynkowy dla dzieci beneficjentów i konferencja.

 Realizacja projektu zakończy się 31 grudnia 2014 roku.

 DOWIEDŹ SIĘ WIĘCEJ O DZIAŁANIACH CARITAS DLA UCHODŹCÓW

http://migranci.caritas.pl/

NAJNOWSZE WPISY

Tornister Pełen Uśmiechów – wyprawki szkolne i komputery
4 sierpnia 2020
Zakończył się remont kominów w Domu Spotkania w Dąbrowicy
28 lipca 2020
Rekolekcje ”społeczne” dla osób niepełnosprawnych w Dąbrowicy
24 lipca 2020
Podziękowania dla wolontariuszy akcji #pomocdlaseniora
16 lipca 2020
Wakacje z Caritas, a po wakacjach wyprawki szkolne i komputery
15 lipca 2020