Dzień

Październik 4, 2019
Po gruntownym remoncie całego piętra w naszej siedzibie powstały całkowicie nowe przestrzenie pod całkowicie nową działalności. Będzie nią Świetlica dla dzieci od 7 do 18 lat, w której zapewnimy bezpłatnie opiekę w godz. 12.00-19.00 oraz szereg zajęć pozalekcyjnych m.in.: indywidualne korepetycje (szczególnie z  j. obcych i matematyki); spotkania z doradcą zawodowym i przedstawicielami zawodów; zajęcia...
Czytaj dalej