Wolontariat

wolo-slider2

Możesz zaangażować się w:

 SKC

Uczniowie zrzeszeni w Kołach włączają się w akcje prowadzone przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, takie jak np. Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom, ale organizują też własne, np. kiermasze charytatywne. Pierwsze Szkolne Koła Caritas powstały w Chełmie przy Szkole Podstawowej nr 10 im. Ks. Jerzego Popiełuszki i Gimnazjum nr 2. Obecnie w Archidiecezji Lubelskiej działa już 81 Szkolnych Kół Caritas.

Aby stworzyć Szkolne Koło Caritas należy przesłać mailowo lub pocztowo pisemną prośbę Dyrektora Szkoły do Wicedyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej, ks. Marcina Grzesiaka (wzór pisma o powołanie Szkolnego Koła Caritas) dołączając wypełniony Regulamin SKC (Regulamin Szkolnego Koła Caritas) oraz formularz kontaktowy (Formularz kontaktowy), a następnie skontaktować z koordynatorem Szkolnych Kół Caritas, Moniką Matacz (e-mail: m.matacz@caritas.pl lub nr tel. 696 259 781) w celu ustalenia szczegółów.

PZC

Są to terenowe jednostki Caritas Archidiecezji Lubelskiej skupiające Wolontariuszy – głównie osoby dorosłe. Powołują je Proboszczowie, a zatwierdza Dyrektor Caritas Lubelskiej. Do Parafialnego Zespołu Caritas może należeć każdy, kto chce pomóc i poświęcić się realizacji idei Caritas. Praca Parafialnych Zespołów Caritas skupia się na indywidualnej pomocy bliźniemu w potrzebie. W swej działalności Parafialne Zespoły Caritas kierują się zasadą cichego pochylania się nad potrzebującym i niesieniem mu pomocy bez rozgłosu. Nie musi być to tylko pomoc materialna. Niejednokrotnie ważniejsze są drobne gesty życzliwości, obecność przy chorym, rozmowa z samotnym. Można stwierdzić, że Parafialne Zespoły Caritas są „przedłużeniem rąk” Caritas Archidiecezjalnej. Członkowie Parafialnych Zespołów Caritas w poczuciu odpowiedzialności za pełnienie posługi miłosierdzia powinni troszczyć się o pogłębienie własnego życia religijnego poprzez pracę nad sobą, modlitwę, czytanie Pisma Świętego, życie sakramentalne, udział w dniach skupienia i rekolekcjach. Dlatego zaangażowani w prace Parafialnych Zespołów Caritas uczestniczą w spotkaniach oraz rekolekcjach organizowanych przez Centralę w Lublinie. W czasie rekolekcji przedstawiciele zespołów Caritas z poszczególnych parafii mają okazję do zapoznania się z nowymi inicjatywami charytatywnymi oraz podzielenia się doświadczeniami z własnych dokonań w tym zakresie.

Zapraszamy do galerii. 

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub założyć Parafialny Zespół Caritas w swojej parafii skontaktuj się z Moniką Matacz (e-mail: m.matacz@caritas.pl, tel. 696 259 781).

WOLO

 Najmłodsza forma Wolontariatu CAL – rozpoczęła swoją działalność w lipcu 2013 roku. Od tamtej pory w pracę na rzecz innych zaangażowało się blisko 200 młodych ludzi, którzy nie pozostają obojętni na potrzeby innych, angażują się w akcje charytatywne, promocyjne i świadomie, z pełnym entuzjazmem dzielą się swoimi talentami.

opis działan

DOŁĄCZ

Zapraszamy na nasz Facebookinstagram oraz do kontaktu z koordynatorką, Moniką Matacz – m.matacz@caritas.pl ; 696 259 781.

Twoje imię i nazwisko (wymagane)

Twój e-mail (wymagane)

Twój nr telefonu (wymagane)

Adres

Dlaczego chcesz pomagać?

 * Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celu i zakresie niezbędnym do kontaktu ze mną drogą elektroniczną, jak również telefonicznie. Oświadczam, że zapoznałem się z informacjami o przetwarzaniu danych osobowych i prawach osób, których dane są przetwarzane, zawartymi w Polityce Prywatności.

captcha
przepisz kod z powyższego obrazka:

Polityka prywatności


Partnerzy