Wakacje z Caritas – aby odmienić życie

19417150_1565840696799567_7630168371251580559_o

Od 18 lat Caritas Archidiecezji Lubelskiej każdego roku w lipcu i sierpniu zabiera potrzebujące dzieci na wakacje przepełnione Bogiem, miłością, odpoczynkiem i refleksją w Domu Zawierzenia nad Jeziorem Firlej oraz Domu Spotkania w Dąbrowicy.

Oferta wypoczynku skierowana jest do dzieci w wieku od 9 do 15 lat pochodzących z rodzin ubogich, dysfunkcyjnych, wielodzietnych, z placówek opiekuńczo – wychowawczych i rodzin zastępczych oraz dzieci polskiego pochodzenia z terenów Ukrainy i Białorusi. Wakacyjny czas spędzony z Caritas przepełniony jest miłością, nadzieją i Bogiem, szczególnie dzięki obecności duszpasterza na każdym turnusie. Zabawy integracyjne, warsztaty muzyczne, plastyczne, taneczne, festiwale piosenki, turnieje wiedzy, konkursy, to tylko część atrakcji i zajęć przygotowanych dla najmłodszych.

– Zdajemy sobie sprawę, że dla niektórych dzieci to będzie jedyny czas w roku, bez krzyku, głodu, a nawet niekiedy przemocy i wszechobecnego alkoholu. Dlatego robimy wszystko, aby podczas wypoczynku zaznały świata pełnego wartości – Boga, miłości i przyjaźni. Pomaga nam w tym niezawodna kadra opiekunów, która każdego roku staje na wysokości zadania. Wierzymy, że dzięki temu dzieci ruszą w świat bogatsze duchowo – podkreśla ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej, który sam jest kierownikiem podczas jednego z turnusów.

Profesjonalnie przygotowani wychowawcy to jednen z najważniejszych elementów, który determinuje przebieg kolonii. Dla 100 podopiecznych potrzebujemy minimum 8 opiekunów. Ich rekrutację  zaczynamy od kwietnia. Mimo widocznej od wielu lat tendencji spadkowej ilości chętnych osób, z pomocą przychodzą nam niezawodni nauczyciele i studenci. To oni są  siłą naszej kadry. Nauczyciele z racji wykonywanego zawodu mają niezbędne przygotowanie i doświadczenie, a studenci niezliczone chęci i pomysły. Bardzo istotne jest to, że kadra w poszczególnych turnusach w zasadzie jest stała, a zmiany są niewielkie i pojedyncze. Nasi niezawodni kierownicy: Marzena Kwiatek, ks. Paweł Ciosmak, Agnieszka Zańko, Jolanta Woźniak, ks. Wiesław Kosicki wraz z team’em opiekunów dbają o to aby dzieciom niczego nie zabrakło.

Przygotowanie

Czerwiec w naszej Caritas to czas intensywnych przygotowań. Spotkania opiekunów z kierownikami turnusów, dyskusja nad planem wypoczynku i jego analiza. Tworzenie planów pracy poszczególnych grup oraz regulaminów. Kładziemy duży nacisk innowacyjność programu kolonijnego, tak aby wygrał nierówną walkę z laptopami, tabletami, smartfonami i Internetem. Zabawy, gry, propozycje różnorodnych warsztatów, konkursów i działań tworzone są tak, aby było można korzystać z nich po rozpoznaniu grupy po względem zainteresowań, zamiłowań i potrzeb. Niestety, z chwilą ich pisania nie jest jeszcze znana dokładnie grupa docelowa. Co jest szczególnie ważne, w przypadku turnusów z udziałem dzieci polskiego pochodzenia, w których nacisk kładziony jest na działania dotyczące historii, zwyczajów i obyczajów krajów ich zamieszkania.

Nie zapominamy również o formalnościach. Każdy z kandydatów na wychowawcę powinien posiadać zaświadczenie o ukończeniu kursu na wychowawcę wypoczynku oraz zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego. I tu przychodzimy z pomocą. Chętni wolontariusze mają możliwość bezpłatnego uzyskania zaświadczenia z KRK, a w czerwcu specjalnie organizujemy dla nich kurs na opiekuna kolonijnego. Po jego ukończeniu otrzymują zaświadczenie uprawniające do opieki.  Podczas kursu przygotowujemy ich z zakresu pierwszej pomocy, kwestii prawnych, z organizacji wypoczynku i planowania pracy wychowawczo – opiekuńczej, z zajęć kulturalno – oświatowych, praktyczno – technicznych oraz z zakresu bezpieczeństwa życia i zdrowia uczestników wypoczynku. A dopełnieniem wszystkiego jest część praktyczna prowadzona przez wieloletnią kierowniczkę naszych turnusów – Marzenę Kwiatek.

Jako opiekunowie wychodzimy z założenia, że dzieci mimo wielu, wielu atrakcji i zabaw jakie im organizujemy muszą mieć czas także dla siebie, pobyć ze sobą, nawzajem poznać, porozmawiać. Przygotowujemy program wypoczynku tak, aby z jednej strony był innowacyjny, a z drugiej mocno elastyczny. Często na podsumowaniu kończącego się turnusu słyszę od dzieci, że dobrze że był taki czas,  taki czas dla nas. Dajemy im to, czego tak dziś brakuje w kontaktach międzyludzkich – zaznacza  Marzena.

Ogromne znaczenie w przygotowaniu turnusu przez kierowników oraz opiekunów ma współpraca z Centralą Caritas, z osobami odpowiedzialnymi za jego przygotowanie. W Caritas Archidiecezji Lubelskiej taką osobą jest Marta Ogrodowska – Najda, która zna wakacje Caritas od podszewki. Swoją przygodę rozpoczęła z nimi w ramach praktyk studenckich po I roku Pedagogiki.  Jako opiekun była dokładnie na 9 turnusach, zdarzało się że w ciągu wakacji na dwóch lub więcej.

Kolonie Caritas mają swój klimat i osobiście nie wyobrażam sobie bez nich wakacji. Dla mnie jest to przyjemność, spędzam miło czas i dzielę się nim z osobami, które tego potrzebują. Z mojego doświadczenia wynika, że dzieci pomimo różnych złych i trudnych sytuacji podczas kolonii, na koniec potrafią okazać wdzięczność.  To podbudowuje    – tak Marta opisuje swoją misję opiekuna. – Według mnie to  bardzo dobre s zkolenie dla każdego przyszłego pedagoga, socjologa czy psychologa. Wielokrotnie zdarzało się, że w sytuacji kryzysowej doświadczone osoby, które pracowały  w szkole lub w świetlicy i były pewne tego, że sobie poradzą, w pewnych momentach traciły kontrolę.  Można powiedzieć, że kolonie są dla osób, które lubią wyzwania

Dlatego tak duży nacisk Caritas Archidiecezji Lubelskiej kładzie na profesjonalne przygotowanie kadry i ewaluację jej pracy. Na zakończenie każdego sezonu wakacyjnego organizowane jest spotkanie kierowników, opiekunów, wolontariuszy i osób organizujących wypoczynek, tak aby wymienić się doświadczeniami, spostrzeżeniami, uwagami oraz jeszcze lepiej przygotować się do kolejnych turnusów.

Obecnie Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje kolonie dla 380 dzieci i młodzieży (w tym również dla dzieci polskiego pochodzenia z Ukrainy i Białorusi), które wypoczywać będą na 4 turnusach, trzech w Domu Zawierzenia nad jeziorem Firlej i jeden w Domu Spotkania w Dąbrowicy. Zapraszamy wszystkie osoby chętne ofiarować swój czas, wiedzę oraz spędzić tydzień na letnich koloniach do kontaktu z naszą Caritas. Ze swojej strony zapewniamy profesjonalne przygotowanie do 12 dni pełnych zabawy, miłości oraz Boga.

Terminy turnusów w Firleju:

I turnus 23 – 29 czerwca (dla 100 wolontariuszy Caritas); II turnus 02-13  lipca – 100 dzieci; III turnus 16-27 lipca – 100 dzieci (w tym 45 z Ukrainy); IV turnus 20-31 sierpnia – 100 dzieci.

Terminy turnusów w Dąbrowicy:

I turnus 12-23 lipca – 100 dzieci (w tym 45 z Białorusi).

Wypoczynek dzieci polskiego pochodzenia z Białorusi finansowany jest przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej w ramach realizacji zadania w zakresie opieki nad Polonią i Polakami
za granicą w 2018 roku pt. „Wakacje z Caritas – pobyty integracyjno-edukacyjne w Polsce”.

Pobyt dzieci w dniach 2-13 lipca w „Domu Zawierzenia” nad Firlejem i 20-31 sierpnia w „Domu Spotkania” w Dąbrowicy jest współfinansowany przez Wojewodę Lubelskiego, w imieniu którego działa Lubelski Kurator Oświaty, w ramach realizacji zadania publicznego pt. Wspieranie wykonywania zadań publicznych w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 roku, tytuł wypoczynku to „W zdrowym ciele zdrowy duch”.

Drodzy Darczyńcy, Wy również możecie sprawić, że te wakacje  będą wyglądały zupełnie inaczej i że rozpoczną zmianę w życiu wielu młodych osób. Aby przekazać darowiznę za pomocą płatności Dotpay wystarczy kliknąć poniższy przycisk.

wpłacam

Wpłaty można dokonać również na konto Caritas Archidiecezji Lubelskiej Pekao S.A., numer: 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351  z dopiskiem Wakacyjna Akcja Caritas.

Mamy nadzieję, że dzięki Wam po raz kolejny będą mogły wypełnić się słowa św. Matki Teresy z Kalkuty: „Zawsze, ilekroć uśmiechasz się do swojego brata i wyciągasz do niego ręce, jest Boże Narodzenie”.

logo_ko_x1x orzel-senat-red


Post Tags: , , , , , , , ,Partnerzy