Sprawozdania z działalności

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działalności Caritas za 2014 rok:

Bilans 2014

Informacje Ogólne 2014

Informacje uzupełniające do bilnasu 2014

Rachunek zysków i stras 2014

Sprawozdanie merytoryczne 2014

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działalności Caritas za 2013 rok:

Sprawozdanie merytoryczne za 2013 rok

Rachunek wyników za 2013 rok

Informacja dodatkowa – 2013 rok

Bilans uproszczony – 2013 rok


Partnerzy