Sprawozdania z działalności

Poniżej przedstawiamy sprawozdanie z działalności Caritas za 2017 rok:

Bilans_3248

Informacja dodatkowa_3249

Rachunek zysków i strat_3248

Sprawozdanie merytoryczne_19774

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego_3248


Partnerzy