Rozpoczynamy kampanię PRZEKAŻ 2% – aby ZMIENIĆ DWA RAZY WIĘCEJ

Celem kampanii Przekaż 2% – 1% z podatku i 1% od serca jest zachęcenie Darczyńców do przekazania 1% przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego oraz kolejnego 1% od serca, czyli równowartość obliczonego wcześniej podatku z PIT wpłaconego bezpośrednio na konto Caritas. 

Celem tegorocznej kampanii jest pozyskanie środków finansowych na działalność pomocową osobom starszym i schorowanym realizowaną przez Centrum Charytatywne w Krasnymstawie oraz zwiększenie pomocy dla potrzebujących dzieciom w ramach Funduszu Caritas Dzieciom.

cel1Centrum Charytatywne to nasza najnowsza i najnowocześniejsza placówka, która oprócz specjalistycznej pomocy medycznej i opieki dla obłożnie chorych, zapewnia wsparcie psychologiczne, rehabilitacyjne czy duchowe dla każdego, kto tego potrzebuje.

To budynek dwukondygnacyjny, w całości dostosowany do osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 640 m2. Jego najważniejszym elementem jest hospicjum domowe, które rozpoczyna swoją działalność, aby otoczyć opieką medyczną obłożnie chorych w ich domach. W ramach Centrum funkcjonuje Ośrodek Terapii i Rehabilitacji, który swoją pomocą otacza osoby w trudnej sytuacji finansowej zapewniając im poradnictwo psychologiczne oraz rehabilitację z zakresu:

 • fizykoterapii: laser, UD, prądy DD, prady interferencyjne, prądy Tens, prądy Trauberta, galwanizacja, jonoforeza, elektrostymulacja, DKF, Terapuls, ultrafonoforeza, sollux, PMNCz, krioterapia,
 • kinezyterapii: kinesiology taping,ćwiczenia bierne, ćwiczenia czynno-bierne, ćwiczenia w odciążeniu, ćwiczenia czynne w odciążeniu z oporem, ćwiczenia z oporem, ćwiczenia wspomagane, ćwiczenia izometryczne, ćwiczenia oddechowe, pionizacja, ćwiczenia ogólnousprawniające, indywidualna praca z pacjentem;
 • masaży leczniczych.

W Centrum działa również świetlica środowiskowa „Arka”wyposażona w salę komputerową oraz Centrum Wolontariatu – wspierające i koordynujące pomoc osobom zmarginalizowanym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

dzieci2Fundusz Caritas Dzieciom – to narzędzie pomocowe powołanie we wrześniu 2013 roku. Jego głównym celem jest pomoc dzieciom z terenu archidiecezji lubelskiej poprzez finansowanie:

 • dożywiania – ciepłych i pełnowartościowych posiłków:
 • wyprawek szkolnych;
 • stypendiów socjalnych;
 • wypoczynku letniego i zimowego;
 • operacji i rehabilitacji.

W 2016 roku Fundusz Caritas Dzieciom :

 • sfinansował 14 457 ciepłych posiłków na kwotę 50 494 zł dla 79 dzieci;
 • stypendia socjalne otrzymało 89 dzieci na kwotę 16 380zł;
 • wyprawki szkolne otrzymało 2200 dzieci;
 • sfinansował wakacje dla 600 dzieci:
 • na dofinansowanie operacji przekazał 44 430,82zł.

Bez wsparcia Darczyńców nie byłoby możliwe otoczenie opieką tak wielu potrzebujących osób. W chwili obecnej regularnie, co miesiąc nasze działania wspiera około 73 osób. Prosimy i Ciebie o dołączenie do tej drużyny Caritas. Wystarczy co miesiąc przekazać dowolną kwotę np. 20, 30, 50, czy 100 zł z dopiskiem „darowizna regularna” na konto 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351.  Dzięki temu będziemy systematycznie i mądrze pomagać naszym podopiecznym w trosce o ich lepszą przyszłość.

Bardzo ważnym źródłem finansowym zapewniającym płynność finansową działań pomocowych są środki przekazane za pomocą 1% z podatku i 1% od serca. Aby przekazać 1% z podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS 0000204819 (darmowy program do rozliczeń znajdą Państwo na naszej stronie www.lublin.caritas.pl/1procent lub www.2procent.pl), 1% od serca to równowartość wyliczonego 1% z podatku przekazana bezpośrednio na konto Caritas 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351 lub za pomocą płatności online – DotPay.

regularnie2


Post Tags: , , , , , , ,Partnerzy