Program „Skrzydła”

Rozpoczęła się kolejna edycja programu stypendialnego „Skrzydła”, skierowanego do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z terenu Archidiecezji Lubelskiej.

Nabór wniosków na rok szkolny 2019/2020 trwa do końca września 2019 roku. Prawidłowo wypełnione wnioski należy dostarczyć osobiście lub drogą pocztową do Centrali Caritas w ww. terminie.

Wnioski zawierające błędy formalne lub złożone po ww. terminie nie będą rozpatrywane.

Informację o przyznanych stypendiach oraz umowy określające warunki przyznanego stypendium zostaną wysłane pocztą do Szkół.

UWAGA:

Rozliczenie I semestru

Do 7 lutego 2020 należy dostarczyć do Centrali CAL rozliczenie finansowe z wykorzystanej kwoty stypendium „Skrzydła”. Formularz rozliczenia musi być podpisany przez Dyrekcję Szkoły. Do rozliczenia należy dołączyć kserokopie faktur, bądź rachunków imiennych.

Rozliczenie II semestru

II semestr należy rozliczyć do 10 lipca 2020 roku.

( wszelkie faktury i rachunki muszą być wystawione z danymi dziecka objętego programem).

Opiekun /Koordynator  zgłaszający dziecko do Caritas Archidiecezji Lubelskiej odpowiedzialny jest za prawidłowy obieg informacji oraz dokumentacji programu „Skrzydła”.

Główne założenia Programu Skrzydła:

Skrzydła to program obejmujący opieką finansową konkretnych uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i licealnych, których edukacja jest zagrożona przez szczególnie trudną sytuację materialną oraz tych, którzy znaleźli się w wyjątkowo trudnej sytuacji losowej. Uczniowie potrzebujący wsparcia powinni być zgłaszani do Caritas Lubelskiej przez pedagogów szkolnych, dyrektorów, wychowawców, opiekunów Szkolnych Kół Caritas lub pracowników placówek pomocowych dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Caritas. Skrzydła na co dzień czyli na co możemy przeznaczyć stypendium:

  • dożywianie
  • wyprawka szkolna
  • odzież letnia i zimowa
  • odzież sportowa
  • korepetycje
  • dojazdy do szkoły
  • zakup okularów korekcyjnych

Pobierz wniosek o objęcie ucznia programem Skrzydła

Pobierz: ROZLICZENIE FINANSOWE W RAMACH PROGRAMU SKRZYDLA

Dzięki hojności i ofiarności Darczyńców co rocznie pomocą finansową jest objętych ok. stu stypendystów z terenu całej Archidiecezji Lubelskiej. Średnia wysokość stypendium wynosi ok. 950 zł na cały rok szkolny. Jednak wciąż wiele dzieci czeka na naszą pomoc – dołącz do grona Darczyńców programu. Wystarczy wypełnić poniższe deklaracje:

deklaracja dla firm

deklaracja dla osób indywidualnych


Partnerzy