Pomogliśmy

Rok 2016

Dla Caritas był to rok wyjątkowy, w którym zostało uruchomione Centrum Charytatywne w Krasnymstawie, które pomaga: dzieciom, niepełnosprawnym, seniorom, chorym i osobom, które znalazły się w trudnej życiowo sytuacji.

 • W 2016 roku dzięki zaangażowaniu Darczyńców Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom w Archidiecezji Lubelskiej zostało rozdystrybuowanych blisko 70 000 świec.

ikonaW 2016 roku:

 • na dofinansowanie operacji Caritas Archidiecezji Lubelskiej przekazała 44 430,82zł;
 • Fundusz Caritas Dzieciom sfinansował 14 457 ciepłych posiłków na kwotę 50 494 zł dla 79 dzieci;
 • stypendia socjalne otrzymało 89 dzieci na kwotę 16 380zł;
 • wyprawki szkolne otrzymało 2200 dzieci;
 •  ze sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych i chorych w 2016 roku skorzystało 407 osób;
 • na wakacje pojechało 600 dzieci;
 • z pomocy Funduszu Stypendialnego Skrzydła skorzystało 71 dzieci, otrzymały stypendia naukowe na kwotę 59 790 zł;
 • żywność dla potrzebujących – 755 ton żywności dla 50 500 osób;
 • 534 uchodźców skorzystało z pomocy;
 • 50 osób skorzystało z pomocy Biura Aktywizacji Bezrobotnych;
 • z Centrum Pomocy Doraźnej (codzienne wydawanie potrzebującym odzieży, mebli, art. gospodarstwa domowego i leków) skorzystało 25 000 osób.

Rok 2015

Dzięki wsparciu Darczyńców i obecności podczas codziennych działań pomogliśmy wielu potrzebującym osobom. Poniżej przedstawiamy krótkie, liczbowe rozliczenie naszych działań pomocowych w 2105 roku:

1.            Wakacje

•             600 dzieci na koloniach;

2.            Fundusz Stypendialny Skrzydła

•             82 dzieci otrzymało stypendia naukowe na kwotę 66 630 zł;

3.            Stypendia socjalne

 • 93 dzieci stypendia socjalne na kwotę 20 000 zł;

4.             Wyprawki szkolne

 • 500 dzieci otrzymało wyprawki szkolne

5.            Dożywianie

 • 100 dzieci objętych programem dożywiania na cały rok szkolny na kwotę ponad 50 000 zł;

6.           Żywność dla potrzebujących

•             113 ton  żywności;

7.            Pomoc dla uchodźców

•             100 uchodźców skorzystało z Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom;

8.            Biuro Aktywizacji Zawodowej

•             190 osób skorzystało z pomocy Biura Aktywizacji Zawodowej;

9.            Centrum Pomocy Doraźnej

•             25 000 osób skorzystało z Centrum Pomocy Doraźnej;

10.          Operacje

•             w 2015 roku na dofinansowanie operacji przekazaliśmy 103 455 zł;

11.          Rehabilitacja

•             sprzęt rehabilitacyjny dla osób starszych i chorych – w 2015 roku skorzystało z niego 359 osób – o 90 osób więcej niż w 2014 roku.

Wydawałoby się, że to tylko liczby – nic jednak bardziej mylnego – to konkretni ludzie, którzy potrzebują pomocy. To dzieci z rodzin, w których pojawia się problem alkoholowy, samotny emeryt bez środków na wykup leków, osoba niepełnosprawna, bezdomny czy rodzina wielodzietna, dla której wyzwanie stanowi chociażby niewystarczająca ilość łóżek. Historie tych ludzi towarzyszą nam na co dzień, dzieją się na naszych oczach. Jako Caritas bylibyśmy bezradni wobec wielu życiowych dramatów, gdyby nie Darczyńcy naszej organizacji.

PastedGraphic-1

Dziękujemy, że jesteście z nami!

Rok 2014

Przedstawiamy rozliczenie za 2014 rok. Dodajmy, że był to rok, w którym po raz pierwszy kampania „Przekaż 2% – 1% z podatku i 1% od serca” POMOGŁA DWA RAZY WIĘCEJ!

Z tytułu przekazania 2% mogliśmy pomóc niekiedy dwa razy więcej:

 • w 2013 roku na dofinansowanie operacji przekazaliśmy 76 700 złdzięki Darczyńcom 2% w  2014 roku na ten sam cel przekazaliśmy już 147 374,76 zł;
 • w 2013 roku Fundusz Caritas Dzieciom sfinansował 20 000 ciepłych posiłków na kwotę  17 618,80 zł, dzięki Darczyńcom 2% w 2014 roku liczba posiłków podwoiła się, przekazaliśmy 62 902,36 zł co daje liczbę 38 164 ciepłych posiłków;
 • w 2013 roku stypendia socjalne otrzymało 63 dzieci na kwotę 13 800 zł, dzięki Darczyńcom  2% w 2014 roku 142 dzieci otrzymało stypendia socjalne na kwotę 35 580 zł;
 • w 2013 roku wyprawki szkolne otrzymało 400 dzieci, dzięki Darczyńcom 2% w 2014 roku ta  liczba wzrosła do 500 dzieci;
 • sprzęt rehabilitacyjny dla osób starszych i chorych, w 2013 roku z skorzystał z niego 184 osoby, dzięki Darczyńcom 2% w 2014 roku było to już 268 osób!diagram
 • w 2014 roku na wakacje wyjechało 500 dzieci, stypendia naukowe w ramach Funduszu Stypendialnego Skrzydła  otrzymało 110 dzieci na kwotę 60 525 zł, przekazaliśmy 107,5 t żywności dla potrzebujących, pomogliśmy 604 uchodźcom, 121 osób skorzystało z Biura Aktywizacji Zawodowej, a Centrum Pomocy Doraźnej udzieliło wsparcia blisko 25 000 potrzebującym;
 • w 2014  roku w ramach programu „Wyjść z szarej strefy „20 bezrobotnych kobiet z z terenu województwa lubelskiego podjęło legalną pracę jako opiekunka osób starszych na terenie Niemiec;

 • podczas dwóch zbiórek żywności pod hasłem „Tak-Pomagam” zebranych zostało ok 14 550kg artykułów spożywczych z długim terminem przydatności do spożycia, które przekazaliśmy potrzebującym.

W 2014 roku wydarzyła się jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. Po 3,5 roku ciężkiej pracy, wytrwałości w dążeniu do celu naszego dyrektora, ks. Wiesława Kosickiego 2 grudnia 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie Projektu: CENTRUM CHARYTATYWNE CARITAS W KRASNYMSTAWIE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków europejskich. Wartość projektu to 3 278 033,80 zł. Więcej o tym wspaniałym dziele opowie film, w którym w rolę przewodnika po Centrum wcielił się sam ks. Wiesław.

Rok 2014 był zupełnie wyjątkowy i za to, w imieniu podopiecznych Caritas Archidiecezji Lubelskiej dziękujemy!

cele kampanii

Rok 2015 to nowe wyzwania! Jest dla nas szczególnie ważny! Ukończymy w nim budowę Centrum Charytatywnego w Krasnymstawie.

„W ramach dziennego ośrodka, hospicjum domowego i sal rehabilitacyjnych przyjmowane będą przede wszystkim osoby starsze, ale nie zapomnimy także o dzieciach i młodzieży, dla których powstaje świetlica środowiskowa, czy centrum wolontariatu. Wartość całego projektu budowy Centrum to 3 278 033,80 zł, brakuje nam jeszcze 1 197 000 zł. Mając przy swoim boku takich Przyjaciół jak Ty, służących swoją radą, rekomendacjom i pomocą finansową ukończymy i otworzymy Centrum Charytatywne w Krasnymstawie już w sierpniu 2015 roku.” – wyjaśnia ks. Wiesław Kosicki, dyrektor naszej Caritas.

Jesteśmy przekonani, że z Bożą pomocą i z Waszym wsparciem sprostamy wyzwaniom! 

Rok 2013 

W 2013 roku zorganizowaliśmy wiele akcji i działań mających na celu pomoc najuboższym. Był to rok wielu wyzwań. Wprowadziliśmy nowe formy pozyskiwania funduszy, dzięki czemu  jeszcze bardziej pomogliśmy podopiecznym Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Prześledźmy jeszcze raz wydarzenia minionego roku.

Rok rozpoczęliśmy kampanią 1%  i pozyskaliśmy blisko 78 000 tys. złotych. Zakupiliśmy  28 specjalistycznych łóżek dla osób obłożnie chorych, na łączną kwotę 120 000 złotych.

„Chleb dobroci” to kampania, którą realizowaliśmy w  okresie Wielkiego Tygodnia. We wszystkich parafiach Archidiecezji Lubelskiej wierni mogli kupić specjalnie przygotowany na tą okazję chleb. Jak tłumaczy ks. Wiesław Kosicki nieprzypadkowo symbolem wielkotygodniowej akcji Caritas jest właśnie chleb. – „Ta symbolika nawiązuje szczególnie do Wielkiego Czwartku. Słowa, które w Wieczerniku Chrystus wypowiedział do swoich Apostołów: „Bierzcie i jedzcie” oraz „To czyńcie na Moją pamiątkę” oznaczają, że mamy sprawować to, co On ustanowił, a więc Mszę Świętą, ale wzywają także do tego, żebyśmy na  Jego wzór dawali siebie innym. Mały „Chleb dobroci” jest wyrazem naszej chrześcijańskiej solidarności z  potrzebującymi” – wyjaśnia. Rozprowadziliśmy ok. 30 tys. bochenków chleba. Cały dochód przeznaczyliśmy na zakup żywności dla najuboższych.

W maju rozpoczęliśmy przygotowania do kampanii „Biegów Sponsorowanych Caritas”. 1 czerwca każdy chętny mógł wziąć w niej udział. Proponowaliśmy dwie możliwości uczestnictwa w imprezie: udział w biegu lub zostanie sponsorem. Akcja spotkała się z olbrzymim zainteresowaniem. W wielu parafiach Archidiecezji Lubelskiej zorganizowaliśmy dogrywki biegu. Pozyskaliśmy 20 620 tys. złotych. Dzięki temu 500 dzieci z ubogich i wielodzietnych rodzin mogło wyjechać na wakacje. Łącznie zorganizowaliśmy pięć turnusów. Dzieci aktywnie spędzały czas w Ośrodku Wypoczynkowym „Dom Zawierzenia” nad Firlejem oraz „Domu Spotkań” w Dąbrowicy.

W sierpniu ruszyła kolejna akcja pomagająca dzieciom „Tornister pełen uśmiechów”. W kościołach Archidiecezji Lubelskiej i w centrali Caritas trwały zbiórki przyborów szkolnych. Nowością była możliwość zakupu wyprawki szkolnej za pośrednictwem strony internetowej. Przyborami wypełniliśmy 400 plecaków, o szacunkowej wartości 40 000 zł.

22 sierpnia po raz pierwszy w Polsce rozpoczęliśmy  kampanię „Kilometry dobra”. Cała akcja polegała na zebraniu i ułożeniu jak najdłuższego ciągu utworzonego ze złotówek. Monety musiały pozostawać ze sobą w ścisłym kontakcie, połączone taśma klejącą. Łącznie ułożyliśmy 1 km 269 m złotówek, co daje 56 372 99 zł. Dzięki środkom finansowym zebranym podczas kampanii utworzyliśmy Fundusz „Caritas Dzieciom”. Fundusz w ramach którego finansowane jest dożywianie, operacje, stypendia, wakacje i wyprawki szkolne dla dzieci. Wiemy już, że w chwili obecnej kampania „Kilometry dobra” będzie miała zasięg ogólnopolski i jesteśmy tym bardziej dumni, że to właśnie w Lublinie miała swoje początki.

W grudniu po raz kolejny ruszyła ogólnopolska akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”. Warto pamiętać, że całą akcję 20 lat temu zapoczątkowaliśmy w Lublinie. W 2013 r. kampanii towarzyszyło hasło „Rozjaśnij Dzieciom Przyszłość”. Nową formą włączenia się w dzieło pomocy dzieciom była możliwość zapalenia świecy „online” za pośrednictwem specjalnej aplikacji. W wielu szkołach naszej diecezji zorganizowaliśmy konkurs. Zadaniem dzieci było rozprowadzenie jak największej liczby wigilijnych świec. Konkurs sprawił dzieciom wiele radości. W Archidiecezji Lubelskiej zebraliśmy ok. 400 000 tys. złotych. Dochód ze świec w całości przeznaczyliśmy na pomoc najmłodszym z ubogich rodzin.

Podsumowując. Ze środków zebranych w 2013 r. ufundowaliśmy 20 000 tys. ciepłych posiłków dla dzieci, 400 dzieci otrzymało wyprawki do szkoły, a 500 wyjechało na kolonie. Przekazaliśmy 76 700 tys. zł na operacje dla najmłodszych. Wszystko to w ramach Funduszu „Caritas Dzieciom”. Dzięki nam 63 dzieci otrzymało stypendia socjalne na łączną kwotę 13 800 zł.  184 osoby skorzystały ze sprzętu rehabilitacyjnego, a 35 000 osób otrzymało żywność, łącznie 627 ton. Pomogliśmy 671 uchodźcom, 188 osób otrzymało pomoc Biura Aktywizacji Zawodowej i aż 2500 tys. osób skorzystało z pomocy Centrum Pomocy Doraźnej.

A to wszystko dzięki Wam Darczyńcom!

Dziękujemy bardzo!

Mamy nadzieję, że w 2014 roku nadal będziecie wspierać nas duchowo i finansowo!  Razem zmienimy dwa razy więcej!

Rok 2012

Rok 2012 w Caritas Archidiecezji Lubelskiej:

 • 120 600 zł – kwota stypendiów, przyznanych przez CAL młodzieży i studentom
 • 469 ton – wydanej żywności w ramach PEAD ( programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”)
 • 66 000 zł – na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni Caritas AL
 • 38 000– osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach PEAD
 • 21 000 – ciepłych posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin
 • 600 – obcokrajowców skorzystało ze wsparcia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
 • 92 000 zł – dofinansowania do leczenia i operacji chorych dzieci
 • 500 – dzieci na koloniach i zimowiskach
 • 4 800– chorych, którym wydał leki Punkt Apteczny Caritas
 • 23 000 – osób skorzystało ze wsparcia Centrum Pomocy Doraźnej

 

Rok 2011

Rok 2011 w Caritas Archidiecezji Lubelskiej:

 • 105 000 zł – kwota stypendiów, przyznanych przez CAL młodzieży i studentom
 • 571 ton – wydanej żywności w ramach PEAD ( programu „Dostarczanie nadwyżek żywności najuboższej ludności Unii Europejskiej”)
 • 300 000 zł – na zakup sprzętu rehabilitacyjnego do wypożyczalni Caritas AL
 • 33 000 – osób korzystających z pomocy żywnościowej w ramach PEAD
 • 16 500 – ciepłych posiłków w szkołach dla dzieci z ubogich rodzin
 • 1200 – skorzystało z pomocy Biura Aktywizacji Bezrobotnych CAL
 • 1040 – obcokrajowców skorzystało ze wsparcia Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom
 • 100 000 zł – dofinansowania do leczenia i operacji chorych dzieci
 • 1000 – dzieci na koloniach i zimowiskach
 • 760 – chorych, którym wydał leki Punkt Apteczny Caritas
 • 22 000 – osób skorzystało ze wsparcia Centrum Pomocy Doraźnej

Partnerzy