Pracownicy Kuratorium Oświaty przekazali wyprawki szkolne dzieciom z terenów dotkniętych nawałnicami

12 kompletnych wyprawek, których zakup sfinansowali pracownicy Kuratorium, trafią do dzieci z Diecezji Pelplińskiej poszkodowanych podczas minionych nawałnic jakie nawiedziły Polskę. Ich uroczystego przekazania na ręce ks. dyrektora Wiesława Kosickiego dokonała Pani Teresa Misiuk, Lubelski Kurator Oświaty. Pani Kurator podkreśliła, że budujące jest to że pracownicy Kuratorium poczuli wspólnotę miejsca pracy i sami postanowili zorganizować akcję służącą potrzebującym dzieciom. Dzięki niej dzieci, będą mogły wraz z pierwszym dzwonkiem kontynuować edukację z zupełnie nowym asortymentem szkolnym. Ks. Wiesław zapewnił, że jeszcze dziś wyprawki zostaną wysłane do Diecezji Pelplińskiej i trafią bezpośrednio do dzieci potrzebujących takiego wsparcia.

Dziękujemy wszystkim pracownikom Lubelskiego Kuratorium Oświaty za tak piękną inicjatywę!


Post Tags: , , , , ,Partnerzy