Dzieła Charytatywne

Caritas Archidiecezji Lubelskiej aktywnie uczestniczy w akcjach dobroczynnych inicjowanych przez Caritas Polska a także organizuje własne dzieła charytatywne. W ciągu pierwszych lat istnienia wypracowano ramowy program pracy charytatywnej, który został skorelowany z rokiem liturgicznym.

Kilometry Caritas

Próba pobicia Rekordu Guinnessa na najdłuższy ciąg jednonominałowych monet to kampania, którą Caritas Archidiecezji Lubelskiej zorganizowała po raz pierwszy w 2013 roku, aby zebrać środki potrzebne do utworzenia Funduszu Pomocowego dla D­zieci – Caritas Dzieciom.
Rekord polega na zebraniu i ułożeniu jak najdłuższego ciągu stworzonego z jednonominałowych monet,w tym przypadku 1zł. Monety te muszą pozostawać ze sobą w ścisłym kontakcie, połączone za pomocą taśmy klejącej. Obecny Rekord Guinnessa należy do austriackiej organizacji BG/BORG Kirchdorf an der Krems, która 9 grudnia 2011 roku ułożyła ciąg o długości 75.24 km składający się z 4.5 miliona jedno centówek euro. Aby pobić Rekord Guinnessa Caritas Archidiecezji Lubelskiej musi ułożyć min. 75.25 km ciągu jednonominałowych monet, a więc zebrać ponad 3 311 000 monet o nominale 1 zł.
Tak wyglądał finał akcji w 2015 roku.

Przekaż 2 procent

Celem naszej kampanii 2% jest zachęcenie Darczyńców do przekazania 1% przy rocznym rozliczeniu podatku dochodowego oraz kolejnego 1% od serca, jako równowartość obliczonego wcześniej podatku wpłacona bezpośrednio na konto. Dzięki temu możemy POMAGAĆ DWA RAZY WIĘCEJ!
W 2013 roku Caritas pozyskała z tytułu odpisu 1%  blisko 78 tys. złotych, dzięki którym m.in. zostało zakupionych 28 specjalistycznych łóżek dla osób starszych i schorowanych. W 2014 kwota z tytułu 1% i 1% od serca wyniosła 126 477,47 złotych. Dzięki temu niekiedy ZMIENILIŚMY DWA RAZY WIĘCEJ! Szczegółowe rozliczenie za 2014 rok znajdą Państwo tutaj (wystarczy kliknąć).
Po więcej informacji zapraszamy na www.2procent.pl

Bieg Caritas

„Biegnąc pomagasz”Caritas Archidiecezji Lubelskiej jako pierwsza organizacja w Lublinie zorganizowała Bieg Sponsorowany. Idea takiego biegu jest bardzo prosta – biegnąc pomaga się potrzebującym. Osoba biegnąca poszukuje sponsorów swojego biegu, którzy opłacą jego poszczególne odcinki. Dzięki temu zbieramy środki na Fundusz Caritas Dzieciom – narzędzie Bieg Caritaspomocowe powołane przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej we wrześniu 2013 roku. Jego celem jest finansowanie dożywiania, operacji, stypendiów, wypoczynku letniego i zimowego oraz wyprawek szkolnych dla potrzebujących dzieci z terenu Archidiecezji Lubelskiego.
W 2013 udział w zawodach wzięły 264 osoby, które pokonały dystans 365 km. Dzięki Darczyńcom zebraliśmy 20 620zł. W 2014 roku to już 282 osoby, które razem pokonały dystans 1287 km. Były wspierane przez 524 sponsorów. Razem osiągnęły wynik 49 330 złotych na działania Funduszu Caritas Dzieciom. Więcej informacji na www.biegcaritas.pl 

Adwent

Ten okres liturgiczny trwa tylko cztery tygodnie – to niewiele czasu na zebranie tylu środków, żeby wszystkim potrzebującym zapewnić spokojne, wolne od głodu święta Bożego Narodzenia. Aby pomóc Caritas zdążyć z pomocą, można się w tym czasie zaangażować w następujące akcje:

„Gwiazdka nadziei”

„Gwiazdka nadzieli” to najprostsza forma wsparcia Caritas, a więc alternatywa dla zabieganych – wystarczy wrzucić pieniądze do wystawionej w kościele puszki z takim napisem. – Dary rzeczowe, które udaje nam się zebrać w okresie adwentu pokrywają tylko część potrzeb, z jakimi zwracają się do nas osoby ubogie. Wiele rzeczy musimy po prostu dokupić, a to jest możliwe tylko dzięki środkom z „Gwiazdki nadziei” – tłumaczy dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej ks. Wiesław Kosicki.

„Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom”

Przedświąteczna sprzedaż świec jest najbardziej znanym dziełem Caritas. Dochód z niej uzyskany organizacja w całości przeznacza na pomoc najmłodszym z ubogich rodzin: stypendia socjalne, letni i zimowy wypoczynek, dofinansowanie do operacji i rehabilitacji chorych dzieci. Czytelnym znakiem Wigilijnego Dzieła Pomocy Dzieciom jest świeca. Dla ludzi wierzących jest ona symbolem obecności Chrystusa, który utożsamia się z każdym człowiekiem. Małe i duże świece z logo Caritas zadomowiły się już na wigilijnych stołach wzbogacając bożonarodzeniową tradycję. Zapalana na świątecznym stole świeca Caritas jest czytelnym znakiem oczekiwania na „niespodziewanego gościa”. Tym gościem są głodne, zaniedbane, osierocone dzieci. Chrześcijanie kupując tę niezwykłą świecę zapraszają je niejako do swoich domów i wnoszą swój skromny, a przecież tak wielki wkład w poprawę ich smutnego losu.

Wielki Post

Okres Wielkiego Postu jest w Kościele Katolickim szczególnym czasem budzenia sumień. Już od środy Popielcowej Caritas inicjuje i organizuje Wielkopostne Dzieło Pomocy. W Archidiecezji Lubelskiej realizowane jest ono najpierw jako „Jałmużna Wielkopostna” a w okresie Wielkiego Tygodnia, w nawiązaniu do Ostatniej Wieczerzy, odbywa się ono pod hasłem „Chleb Dobroci”

„Jałmużna Wielkopostna”

Jałmużna Wielkopostna to przypomnienie – dla wielu już zapomnianego – sensu wielkopostnych wyrzeczeń, które w sposób integralny, zgodnie z nauką Kościoła, powinny zostać połączone z ofiarą na rzecz potrzebujących. W ramach tego dzieła Parafialne Zespoły Caritas przez cały okres Wielkiego Postu prowadzą zbiórkę darów rzeczowych (trwała żywność, środki czystości ubrania itp.). Akcja ta jest szczególnie zintensyfikowana w okresie wielkopostnych rekolekcji. We wszystkich świątyniach archidiecezji umieszczane są też puszki na ofiary pieniężne składane w ramach Jałmużny Wielkopostnej. Zebrane środki finansowe i dary rzeczowe umożliwiają później Parafialnym Zespołom Caritas przygotowanie świątecznej pomocy dla najbardziej potrzebujących.

W szkołach, za pośrednictwem katechetów, Caritas rozprowadza małe skarbonki wielkopostne. Akcja ta poprzedzana jest specjalnymi katechezami wyjaśniającymi jej zasadnicze cele. Najmłodsi, rezygnując w okresie Wielkiego Postu z drobnych przyjemności, odkładają zaoszczędzone pieniądze a zebrane w ten sposób fundusze zostają przeznaczane na leczenie i rehabilitację chorych dzieci. Poza konkretną pomocą finansową zadaniem akcji jest uwrażliwianie na potrzeby innych. Każdego roku Lubelska Caritas rozprowadza od 2500 do 5000 małych skarbonek.

„Chleb dobroci”

Od 2000 roku w okresie Wielkiego Tygodnia, Caritas Archidiecezji Lubelskiej organizuje akcję charytatywną pod nazwą „Chleb dobroci”. Jej celem jest pozyskanie środków finansowych na pomoc osobom potrzebującym. Są wśród nich rodziny wielodzietne, ofiary ekonomicznej transformacji, bezrobotni, skrzywdzeni przez los, zagrożeni marginalizacją i są wreszcie tacy, którzy pogrążając się w różne formy uzależnień sami zepchnęli się na margines. Dzieło „Chleba Dobroci” wypływa z atmosfery Wielkiego Czwartku. „Bierzcie i jedzcie… To czyńcie na Moją pamiątkę” – powiedział Chrystus do Apostołów w Wieczerniku. W sensie dosłownym mamy powtarzać to, co On wtedy uczynił – odprawiać Mszę świętą, ale idąc dalej powinniśmy dawać siebie innym jak On to czynił. Mały bochenek chleba poświęcony w Wielką Sobotę a spożywany w czasie wielkanocnego posiłku jest przejawem wyobraźni miłosierdzia i wyrazem chrześcijańskiej solidarności z potrzebującymi.

Pozostałe akcje charytatywne

„Dar serca”

Dzieło pod tą nazwą to jedyna akcja, która odbywa się zarówno przed Bożym Narodzeniem, jak i przed Wielkanocą. „Dar serca” odbywa się w parafiach archidiecezji, a polega na zbieraniu trwałej żywności i środków czystości. Wkłada się je do specjalnie oznakowanych toreb, a przed świętami  Parafialne Zespoły Caritas  rozdają je potrzebującym.

„Światowy Dzień Chorego”

Od roku 1992, we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes (11 lutego), z inicjatywy Ojca Świętego Jana Pawła II obchodzony jest światowy Dzień Chorego. Uroczystość ta ma na celu uwrażliwienie całej wspólnoty chrześcijańskiej na problem ludzkiego bólu i cierpienia. Choroba i cierpienie mają swój szczególny wymiar zwłaszcza wtedy, gdy dotykają najmłodszych. W roku 2000 Caritas Archidiecezji Lubelskiej zapoczątkowała uroczyste obchody Dnia Chorego w szpitalnych oddziałach pediatrycznych. W ramach tej inicjatywy Caritas zaprasza chore dzieci na wspólną modlitwę, organizuje dla nich koncerty zespołów muzycznych i wręcza upominki, które pozwalają małym pacjentom na chwilę zapomnieć o bólu i cierpieniu.

„Fundusz Wschodni”

Każdego roku w niedzielę poprzedzającą albo następującą po uroczystości Cyryla i Metodego – patronów Europy, w całej archidiecezji lubelskiej odbywa się zbiórka ofiar na Fundusz Wschodni. Fundusz ten służy realizacji projektów wspierających lokalne Kościoły na terenach byłego Związku Radzieckiego. W latach dziewięćdziesiątych była to pomoc finansowa i rzeczowa w postaci leków, odzieży i sprzętu medycznego przekazywana odradzającym się wspólnotom parafialnym, w ostatnim czasie jest to finansowe wspieranie konkretnych projektów pomocowych realizowanych na tamtych terenach (np. placówki Caritas w Bierdiańsku i Zaporożu). Dotyczy to zwłaszcza ośrodków polonijnych, gdzie pracują księża pochodzący z archidiecezji lubelskiej. Fundusz Wschodni umożliwia też pomoc dla repatriantów, studiujących w Polsce rodaków ze Wschodu a także organizowanie różnych form wypoczynku dla dzieci polonijnych.

„Niedziela Miłosierdzia Bożego – święto Patronalne Caritas”

Dzieło miłosierdzia, obok głoszenia Słowa Bożego i udzielania sakramentów jest istotą posłannictwa Kościoła. Niedziela Miłosierdzia Bożego będąca świętem patronalnym Caritas daje szczególną okazję do propagowania idei czynienia dobra i niesienia pomocy innym na wzór Miłosiernego Boga, który z miłością pochyla się nad każdym człowiekiem. Obchodzone uroczyście święto patronalne Caritas jest też dniem wdzięczności dla wszystkich ofiarodawców, pracowników i wolontariuszy. W tym dniu we wszystkich kościołach archidiecezji odbywa się zbiórka ofiar do puszek na „Fundusz Charytatywny”.

„Wakacyjne Dzieło Pomocy Dzieciom „Nadzieja Radości””

Przez cały maj pod hasłem „Nadzieja Radości” prowadzona jest zbiórka środków finansowych na letni wypoczynek dzieci. Akcja kolonijna należy do największych przedsięwzięć charytatywnych Caritas w ciągu roku. Ze organizowanego przez Caritas wypoczynku korzystają przede wszystkim dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, zagrożonych marginalizacją.

„Tydzień Miłosierdzia”

To jedno z najstarszych duszpasterskich przedsięwzięć polskiego Kościoła. Tydzień Miłosierdzia jest organizowany w pierwszym tygodniu października. Każdego roku obchody odbywają się pod innym hasłem, ale wszystkim przyświeca jeden cel: budzenie ducha czynnej miłości bliźniego. W organizowaniu obchodów pomagają przekazywane parafiom specjalne materiały duszpastersko – katechetyczne. Tydzień Miłosierdzia daje parafialnym zespołom Caritas okazję do wspólnej modlitwy i głębszej refleksji nad kształtem swoich działań, a także sposobność do prezentacji swoich dokonań. W czasie Tygodnia Miłosierdzia organizowane są zbiórki darów rzeczowych i ofiar pieniężnych na „Fundusz Charytatywny Caritas”.


Partnerzy