Działania pomocowe w 2017 roku – podsumowanie

diagram2

W 2017 roku:

  •  bezpłatne i ciepłe posiłki w siedzibie Caritas dla każdego potrzebującego, dziennie korzysta z nich ok. 100 osób (wszystko dzięki Fundacji Dantis powołanej przez Caritas Archidiecezji Lubelskiej, która swojej ofercie posiada m.in. nowo powstały Catering Anielskie Smaki);
  • w naszej najnowszej placówce, w Centrum Charytatywnym Caritas w Krasnymstawie pomocą zostało otoczonych ponad 10 tysięcy osób – chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących, samotnych i dzieci;
  • w 2017 roku  na dofinansowanie operacji, na leczenie i rehabilitacji dla 164 osób przekazaliśmy 102 417, 45 złotych;
  • w 2017 roku Fundusz  Caritas Dzieciom sfinansował 13 284 ciepłych posiłków na kwotę 60 384,08 złotych dla 81 dzieci;
  • z wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla osób starszych i chorych w 2017 roku skorzystało 410 osób;
  • z Wakacyjnej Akcji Caritas Archidiecezji Lubelskiej dla potrzebujących dzieci skorzystało 515 osób, w tym 40 dzieci z Ukrainy i 50 dzieci z Białorusi;
  • Fundusz Stypendialny Skrzydła – 74 dzieci otrzymało stypendia naukowe na kwotę 59 940 złotych;
  • żywność dla potrzebujących – 100 t (sto ton) żywności dla potrzebujących osób, w tym ponad 22 tony zebrane przez wolontariuszy w ramach zbiórki TAK – POMAGAM;
  • pomoc dla uchodźców – 647 uchodźców skorzystało z pomocy Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom;
  • Centrum Pomocy Doraźnej – codzienne wydawanie potrzebującym odzieży, mebli, art. gospodarstwa domowego i leków, z tej pomocy skorzystało 23 000 (dwadzieścia trzy tysiące) osób.

Jesteśmy zdumieni i zaszczyceni, że tak wiele czynimy dzięki wielu „Dobroczyniącym”. Dziękujemy.

Bez wsparcia Darczyńców nie byłoby możliwe otoczenie opieką tak wielu osób. W chwili obecnej regularnie, co miesiąc nasze działania wspiera około 121 osób. Prosimy i Ciebie o dołączenie do tej drużyny Caritas. Wystarczy co miesiąc przekazać dowolną kwotę np. 20, 30, 50, czy 100 zł z dopiskiem „darowizna regularna” na konto 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351.  Dzięki temu będziemy systematycznie i mądrze pomagać naszym podopiecznym.

Bardzo ważnym źródłem finansowym zapewniającym płynność finansową działań pomocowych są środki przekazane za pomocą 1% z podatku i 1% od serca. Aby przekazać 1% z podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać nasz numer KRS 0000204819 (darmowy program do rozliczeń znajdą Państwo na naszej stronie), 1% od serca to równowartość wyliczonego 1% z podatku przekazana bezpośrednio na konto Caritas 46 1240 1503 1111 0000 1752 8351 lub za pomocą płatności online – DotPay.


Post Tags: , , , , , , , , , , , ,Partnerzy