Centrum Charytatywne Caritas w Krasnymstawie – cel to służyć pomocą

Budynek CentrumCentrum Charytatywne Caritas w Krasnymstawie to placówka, którą lubelska Caritas uruchomiła dwa lata temu, aby służyć pomocą lokalnej społeczności.  Historia jej budowy była długa i kręta, ale dzięki determinacji ks. Wiesława Kosickiego, dyrektora Caritas Archidiecezji Lubelskiej, zakończyła się sukcesem. Dziś, w murach budynku i poza nimi pomoc otrzymuje blisko 10 tysięcy osób.  

Budowa Centrum Charytatywnego rozpoczęła się w 2008 roku, po 3 latach prace zostały wstrzymane ze względu na brak środków finansowych. Dzięki Wytrwałości i cierpliwości ks. Wiesława Kosickiego 2 grudnia 2014 roku została podpisana umowa o dofinansowanie budowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013, współfinansowanego ze środków europejskich o wartości ponad 3 milinów złotych. Był to krok milowy ukończeniu budowy Centrum Charytatywnego.  Z początkiem 2016 roku placówka rozpoczęła swoją działalność.

Cel to służyć

Centrum Charytatywne w Krasnymstawie to nowoczesny budynek dwukondygnacyjny, w całości dostosowany do osób niepełnosprawnych o łącznej powierzchni 640 m2. W jego progach prowadzona jest działalność pomocowa na wielu płaszczyznach.

sala rehabiltacyjnaJest to placówka, która oprócz specjalistycznej pomocy medycznej i opieki dla obłożnie chorych, zapewnia wsparcie psychologiczne, rehabilitacyjne czy duchowe dla każdego, kto tego potrzebuje – podkreśla Monika Kowalczyk, kierownik Centrum Charytatywnego. – Od samego początku jej funkcjonowania zakładaliśmy, że  najważniejszym elementem będzie Domowe Hospicjum,  które zapewni opiekę medyczną obłożnie chorym w ich domach. Utworzyliśmy też Ośrodek Terapii i Rehabilitacji, świetlicę dla dzieci i seniorów, salę komputerową oraz Centrum Wolontariatu, tak aby wspierać i koordynować pomoc osobom zmarginalizowanym i zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Lepiej jest zapalić świecę, niż przeklinać ciemność – św. Matka Teresa z Kalkuty

Hospicjum Domowe Caritas to wyjątkowa rodzaju działalność w Krasnymstawie, o bardzo dużym znaczeniu dla jego mieszkańców. Swoją opieką obejmuje chorych w terminalnej fazie choroby nowotworowej, przebywających w swoich domach, w miejscu, które znają i gdzie czują się najlepiej. Zespół Hospicjum składa się z lekarza, trzech pielęgniarek oraz psychologa.

Pani Grażyna Urbańska, pielęgniarka z ponad dwudziestoletnim stażem pracy, obecnie pracująca w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie na oddziale Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku, z Hospicjum Caritas jest związana od samego początku jego działalności.

Stan terminalny nieuchronnie prowadzi do śmierci, nasze zaangażowanie i poziom empatii  pomaga niejednokrotnie przetrwać ból i cierpienie, również w obliczu śmierci. Bardzo ważne w tych chwilach jest profesjonalne wsparcie personelu medycznego, zarówno wobec samego chorego, jak i jego najbliższych – tak Pani Grażyna podkreśla misję Hospicjum. Dodaje, że – moim fundamentalnym obowiązkiem jest uśmierzanie bólu i łagodzenie cierpienia, by zredukować udrękę i podnieść jakość życia osobom umierającym i ich rodzinom. Wysoka jakość opieki podczas ostatniego etapu życia przyczynia się do spokojnej i godnej śmierci. Dodaje sił i wsparcia członkom rodziny. (…) Sytuacja, w której nie można już liczyć na wyleczenie lub znaczne wydłużenie życia, wyzwala w człowieku wiele obaw o cierpienie ciała, utratę godności, o bycie ciężarem dla innych, opuszczenie, rozstanie z bliskimi. Dlatego tak ważne jest wsparcie chorego, po prostu bycie z nim w tym tak bardzo trudnym czasie.

Z pomocy Hospicjum może skorzystać każdy chory z postępującą chorobą nowotworową, wymagający systematycznej opieki, która  koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu optymalnej jakości życia po przez uśmierzenie bólu oraz leczenie objawowe. Chory otoczony jest opieką lekarza, który odwiedza go dwa razy w miesiącu oraz pielęgniarki, która w zależności od potrzeby jest z nim nawet codziennie. Co ważne, pacjenci objęci opieką mają możliwość kontaktowania się z lekarzem i pielęgniarką przez całą dobę. Liczba pacjentów objętych pomocą wynosi ok. 20 osób.

Ty możesz zrobić to, czego ja nie potrafię. Ja mogę robić to, co tobie się nie udaje. Wspólnie możemy do Pana Boga dokonać czegoś zupełnie wspaniałego – św. Matka Teresa z Kalkuty

W 2016 roku z pomocy Ośrodka Terapii i Rehabilitacji mieszczącego się w Centrum skorzystało 6423 osoby, głownie seniorzy. Dzięki działalności Caritas, ich czas oczekiwania na rehabilitację skrócił się z ok. pół roku (średni czas oczekiwania w Krasnymstawie) do 2 tygodni. W tym przypadku czas ma ogromne znaczenie. Fizykoterapia, kinezyterapia, masaże lecznicze i wiele innych zabiegów pozwala na powrót do zdrowia, nie tylko seniorom. Tak było w przypadku Amazonek, które od grudnia 2017 roku spotykają się Centrum.

Spotkałam się ze znajomą, która była w Centrum i powiedziała, że jest możliwość założenia Klubu Amazonek. Poczta pantoflową rozeszła się informacja i  tak się zaczęło. Dziś jest już nas 13. Dla nas jest to szczególnie ważne, jesteśmy po mastektomii piersi, mięśni, mamy wycięte węzły chłonne. Musimy ćwiczyć, aby nie było obrzęków, a Centrum Charytatywne daje nam możliwość regularnej rehabilitacji. Ćwiczenia i nasze spotkania dają nam siłę, nie czujemy się chore, a pracownicy robią wszystko abyśmy czuły się komfortowo – podkreśla Pani Danuta, uczestniczka spotkań.

Ćwiczenia Amazonki

Helena, Danuta, Barbara, Maria, Irena i Zofia oraz pozostałe Amazonki pod okiem rehabilitanta, Pana Tomasza, spotykają się raz w tygodniu aby wspólnie ćwiczyć i wspierać się. Jak same podkreślają choroba nowotworowa wpędza w poczucie samotności, stąd tak istotna jest grupa wsparcia. Ważne podkreślenia jest również to, że Amazonki regularnie korzystają z pomocy psychoterapeuty Joanny Dutkowskiej, która w placówce prowadzi Psychoterapię.

Świetlica dla dzieci i seniorów, sala komputerowa oraz centrum wolontariatu to kolejne ważne działania pomoce prowadzone przez pracowników Caritas. Pomoc w odrabianiu lekcji, zajęcia korekcyjne, rozmowy z psychologiem, zajęcia rozwijające wyobraźnię, pamięć, koncentrację i półkolonie to tylko jedne z licznych atrakcji przygotowanych dla uczestników zajęć w świetlice „Arka”.

Świetlica ArkaMłodość w dzisiejszych czasach  niesie ze sobą wiele wyzwań, edukacyjnych, w grupie rówieśniczej, a przede wszystkich wychowawczych. W naszej „Arce” zabieramy dzieci na pokład i staramy się im pokazać jak przepłynąć przez życie zachowując chrześcijańskie wartości – zaznacza Weronika Pazyna, koordynatorka świetlicy i wolontariatu. W minionym roku z pomocy świetlicy i centrum wolontariatu skorzystało blisko 1700 osób.

„Miłością ożywieni służcie sobie wzajemnie” (Ga 5, 13-14)

 – To credo przyświeca codziennej działalności Centrum Charytatywnego Caritas. Zależy nam, aby oprócz specjalistycznej pomocy medycznej i opieki dla obłożnie chorych, zapewnić wsparcie psychologiczne, rehabilitacyjne czy duchowe każdemu, kto będzie tego potrzebował. Jestem szczęśliwy, że już w pierwszym roku działalności wsparciem otoczyliśmy ponad 10 tysięcy osób – chorych, niepełnosprawnych, potrzebujących, samotnych i dzieci. Chcemy więcej, jesteśmy łasi na pomaganie, ale aby tak się stało potrzebujemy wsparcia Darczyńców – apeluje ks. Wiesław Kosicki, dyrektor Caritas Archidiecezji Lubelskiej.

W 2018 roku Caritas Archidiecezji Lubelskiej ze środków finansowych pochodzących z 1% z podatku planuje zakup łóżek pielęgnacyjnych i uruchomienie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego w Centrum Charytatywnym. Bez wsparcia Darczyńców nie będzie to możliwe. Zwracamy się z prośbą o przekazanie 1% dla podopiecznych Caritas Archidiecezji Lubelskiej. Aby przekazać 1% z podatku wystarczy w zeznaniu podatkowym wpisać numer KRS 0000204819 (darmowy program do rozliczeń znajdą Państwo na stronie www.2procent.pl).

Jesteśmy wzruszeni, że tak wiele czynimy dzięki „dobro czyniącym”. Dziękujemy.

Grupa Amazonek


Post Tags: , , , , , , , ,Partnerzy