Caritas uchodźcom

http://migranci.caritas.pl

Caritas Polska wspólnie z  Caritas Archidiecezji Lubelskiej i MOPR w Lublinie rozpoczęły drugi rok realizacji projektu Indywidualny Plan Działania integracja azylantów, cudzoziemców ze statusem i ochroną uzupełniającą poprzez kompleksowe doradztwo i pomoc prawną”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu na rzecz Uchodźców oraz budżetu państwa.

Projekt skierowany jest do osób posiadających status uchodźcy, ochronę uzupełniającą oraz będących w procedurze azylowej.

Osoby zainteresowane zapraszamy do siedziby Centrum Pomocy Migrantom i Uchodźcom Caritas Archidiecezji Lubelskiej przy al. Unii Lubelskiej 15, tel/fax: +48 81 743 71 86 gdzie otrzymają informacje oraz mogą złożyć wniosek o rozpoczęcie realizacji projektu.


Partnerzy